...
Stänger flera pappersmaskiner
UPM drar åt tumskruvarna

Överkapacitet på den europeiska marknaden och en stadigt minskande förbrukning av grafiskt papper gör att finska UPM nu drar åt tumskruvarna och kraftigt reducerar sin produktion av papper.
Sammanlagt kommer man, genom stängning av pappersmaskiner eller försäljning av hela bruk, att minska produktionen vid sina anläggningar i Finland, Tyskland och Frankrike med 850.000 ton i år. 860 anställda berörs av åtgärderna.
”Syftet är att säkerställa en effektiv användning av UPM:s kvarvarande kapacitet. Flera pappersmaskiner är nerslitna av ålder och har dålig lönsamhet. Situationen är besvärlig för personalen, men i en omvärldssituation med överkapacitet måste vi anpassa vår egen kapacitet”, säger Jyrki Ovaska (bilden), chef för UPM Paper Business Group.


De konkreta åtgärder, som UPM nu planerar, är bland annat en stängning av pappersmaskin 3 vid finska bruket Rauma och en stängning av pappersmaskin 4 vid tyska bruket Ettringen. Dessutom ska man försöka sälja det franska bruket Docelles. För att uppnå och bibehålla kostnadseffektvitet i den nya ”kostymen” planerar UPM också att effektivisera organisation och funktioner inom affärsområdet Paper Business samt inom koncernens globala funktioner.

Om alla de planerade åtgärderna genomförs, innebär det en personalminskning med 860 anställda, fördelade på flera olika länder.
Stängningarna av pappersmaskinerna i Rauma och Ettringen, vilka tillsammans har en årskapacitet på 420.000 ton, kommer att genomföras under första halvåret i år. Processen att sälja franska Docelles kommer att inledas omedelbart och om ingen affär blivit klar inom sex månader kommer UPM att vidta andra åtgärder med det franska bruket (dvs. troligen lägga ned det, reds anm.)
Effektviseringen av Paper Business och UPM:s globala funktioner kommer, efter ytterligare analys av situationen, att inledas under februari månad i år.

”Ett friskt kassaflöde är avgörande för UPM och våra anställda. Med de här åtgärderna koncentrerar vi vår tillverkning till de mest effektiva och flexibla produktionslinjerna samt ökar vår konkurrenskraft och säkerställer ett sådant friskt kassaflöde, som är avgörande för UPM och dess anställda”, säger Jyrki Ovaska.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Köp/Försäljning/Samgående Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK