...
Ett steg närmare kolfiber från skogen
Ylva Nordström (med blommor) omgiven av opponenten Mikael Skrifvars, Högskolan i Borås (t.v.) samt handledarna Elisabeth Sjöholm, Innventia, och Roberts Joffe, Luleå tekniska universitet.

Forskaren Ylva Nordström har försvarat sin licentiatavhandling ”Development of softwood kraft lignin based carbon fibers” vid Luleå tekniska universitet. Det skriver Innventia i ett pressmeddelande.
Forskningen, som genomförts inom projektet LigniCarb vid Innventia, syftade till att finna en metod att utvinna kolfiber från barrvedslignin – något som tidigare ansetts omöjligt.


Genom den så kallade LignoBoosttekniken, som utvecklats vid Innventia, kan man utvinna och rena ämnet lignin, som finns i ved, men som tas bort vid sulfatmassatillverkning. Forskningen och utvecklingen av LignoBoosttekniken har hittills mest utgått från lignin från lövved, som visat sig lättare att smälta och spinna, medan däremot lignin från barrved ansetts omöjligt att smältspinna till så kallade prekursorfibrer.

Men nu visar Ylva Nordströms forskning att det genom att tillsätta små mängder av lågmolekylärt lignin går att smältspinna barrvedslignin för vidare framställning av kolfiber.
”Min avhandling presenterar den första mekaniska karaktäriseringen av barrvedslignin. Det kan förhoppningsvis underlätta vidare processoptimering”, säger Ylva Nordström.

Ylva Nordströms arbete har utförts inom ramen för Innventias forskningsprojekt LigniCarb/LigniCarb Add, vars syfte var att undersöka och demonstrera möjligheterna att göra kolfiber från sulfatlignin. Hennes arbete ingår i Innventias nya forskningsfält om tillverkningsprocesser för ligninbaserade kolfibrer.
”Tack vare de lovande resultaten från forskning inom området investerar vi nu i en mer avancerad utrustning för vidare utveckling”, säger Elisabeth Sjöholm, som varit handledare för Ylva Nordström vid Innventia och projektledare för LigniCarb.

N.B.: Vi har tidigare skrivit om Innventia-forskaren Ida Norberg, som fått fram lovande forskningsresultat, som visar hur man kan tillverka lättviktsmaterialet kolfiber ur lignin (läs här) och om EU:s stöd för en svensk vidareutveckling av LignoBoost-tekniken (läs här).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK