...
Minskning av matavfallet med 20 % ger åtskilliga miljarder i besparingar
Hushållens matavfall svarar för hela 80 procent av matsvinnet. En minskning av hushållens matavfall skulle resultera i samhällsekonomiska besparingar på åtskilliga miljarder kronor varje år!

En minskning av det svenska matavfallet med 20 procent skulle resultera i samhällsekonomiska besparingar på mellan 9,6 och 15,9 miljarder kronor per år!
Det framgår av en ny rapport om nyttan av att minska matsvinnet, som tagits fram av Naturvårdsverket.
Rapporten är en revidering av en motsvarande rapport, som publicerades år 2011, och bygger på ny och bättre matavfallsstatistik.


Livsmedelsproduktionen ger upphov till miljöpåverkan i hela produktions- och hanteringskedjan ända fram till konsumentens slutanvändning. Stora mängder av de livsmedel, som produceras, slängs idag i onödan och utgör därmed en stor miljökostnad. Det bidrar också till ett företagsekonomiskt och privatekonomiskt bortfall.

Enligt rapporten ”Nyttan av att minska matsvinnet”, som Naturvårdsverket nu publicerar, kan mycket stora besparingar göras längs hela produktions- och konsumtionskedjan, om matavfallet kan reduceras med endast en femtedel. Den totala samhällekonomiska s.k. bruttonyttan, som skulle kunna uppnås om matsvinnet minskade med 20 procent jämnt fördelat över kedjan, beräknas enligt rapporten alltså uppgå till mellan 9,6 och 15,9 miljarder kronor per år.
I den samhällsekonomiska nyttan ingår både privata och företagsekonomiska besparingar som individer och
företag gör av att minska sitt matavfall samt de miljökostnader, som undviks, om matavfallet istället inte hade behövt produceras.

Anmärkningsvärt är att enligt rapporten uppnås den största absoluta nyttan genom att minska hushållens matavfall, vilket i dag uppgår till mer än 80 procent av den totala samhällsekonomiska nyttan! En minskning av hushållens matavfall med 20 procent skulle alltså kunna innebära årliga samhällsekonomiska besparingar på åtskilliga miljarder kronor...


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK