...
Engångsposter ökar Stora Ensos resultat

I sitt resultat för fjärde kvartalet 2012 kommer Stora Enso att redovisa engångsposter, som kommer att öka resultatet per aktie med 0,22 euro (cirka 2 kronor).
Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att man redovisar engångsposter med en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet med cirka 110 miljoner euro (ca 955 miljoner kr) och en positiv effekt på finansiella poster med cirka 11 miljoner euro (drygt 95 miljoner kr) samt en positiv effekt på inkomstskatten med cirka 56 miljoner euro (ca 486 miljoner kr).


Enligt Stora Enso är engångsposterna bland annat följande:
En engångspost med positiv nettoeffekt om cirka 65 miljoner euro på rörelseresultatet till följd av värdetestning av anläggningstillgångar. Nettoeffekten inkluderar en nedskrivning inom Renewable Packaging och återföring av nedskrivning inom Printing and Reading.
En engångspost med negativ effekt om cirka 43 miljoner euro på rörelseresultatet till följd av planer på omstrukturering av verksamheten inom alla affärsområden enligt vad som meddelades i oktober 2012 (läs här). I engångsposten ingår en avsättning för omstrukturering samt nedskrivning av anläggningstillgångar och rörelsekapital. Omstruktureringsåtgärderna planeras minska de årliga kostnaderna med cirka 36 miljoner euro.
De ovannämnda två engångsposterna har en negativ skatteeffekt om cirka 7 miljoner euro.
En engångspost med positiv effekt om cirka 18 miljoner euro på rörelseresultatet till följd av en pensionsjustering i Finland.
En engångspost med positiv effekt om cirka 11 miljoner euro på finansnettot relaterad till överlåtelsen av leasingavtalet för pappersmaskin (PM) 35 vid NewPage Corporations Stevens Point Bruk. Stora Enso har stått som garant för leasingavtalet.
En engångspost med positiv effekt om cirka 132 miljoner euro med anledning av den förändrade skattesatsen i Sverige. I november 2012 antog den svenska riksdagen en skattesatsförändring från 26,3 procent till 22,0 procent. Ändringen innebär en skattefördel om cirka 63 miljoner euro för koncernens inkomstskatt efter att man använt den nya skattesatsen i uppskjutna skattefordringar och skulder i Sverige.

Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet och helåret 2012 publiceras den 5 februari.

Info:
Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK