...
Trioplast investerar 250 miljoner och varslar 90 i Smålandsstenar

Plastfilmstillverkaren Trioplast AB investerar en kvarts miljard kronor i en av av bolagets två produktionsenheter i Smålandsstenar.
”Målet är att bli Europas mest effektiva tillverkare av polyetenfilm och skapa en långsiktig plattform för lönsam tillväxt för företaget. Detta gör vi genom att investera i nya maskiner, i automatisering samt i nya produkter, som är mer miljö- och kostnadseffektiva för kunden”, säger VD Per Holtstrand (bilden).


Investeringarna, som görs för att utveckla verksamheten och öka företagets konkurrenskraft, ska genomföras under en tvåårsperiod och omfatta ny produktionsutrustning samt automatiseringar.
I Smålandsstenar har Trioplast idag två tillverkningsanläggningar: den södra och den norra fabriken. Investeringsplanerna innebär att man koncentrerar tillverkningen till den södra fabriken. Trioplast skriver att omstruktureringen möjliggör effektivisering och tillväxt.

Koncentrationen av produktionen till en anläggning innebär att ett 90-tal anställda blir övertaliga på den norra fabriken. Varsel för dessa har nu lagts, men Trioplats påpekar i ett pressmeddelande att ett 30-tal nya arbetstillfällen skapas i den södra fabriken, där investeringarna görs.

”Detta är en offensiv satsning som möjliggör tillväxt. Det är tråkigt att medarbetare kommer att få lämna sina anställningar, men med koncentration till en fabrik ökar fokuseringen samt möjliggörs ett bättre nyttjande av resurser”, säger Trioplast Industriers koncernchef Martin Peterson.

Trioplast AB kommer nu att påbörja förhandlingar med de fackliga organisationerna om en flytt av produktionen från norra till södra fabriken.

----------------------------------------------------
Trioplast AB tillverkar och marknadsför sträckfilm, jordbruksfilm och recyclingsprodukter för den europeiska marknaden. Företaget omsätter cirka 1,7 miljarder kronor och antalet anställda är ca 320.
Trioplast AB ingår i koncernen Trioplast Industrier AB, som utvecklar, tillverkar och säljer förpackningsmaterial och hygienfilmer. Det dominerande råmaterialet är polyeten. Koncernen, med säte i Smålandsstenar, omsätter ca 4,4 miljarder kronor och har ca 1.250 anställda.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK