...
Första kvartalsrapporten från nybildade BillerudKorsnäs

Nybildade BillerudKorsnäs rörelseresultat för fjärde kvartalet 2012 beräknas enligt preliminära siffror uppgå till cirka 125 miljoner kronor, efter justering för engångskostnader om cirka 100 miljoner kronor.
Rapporten för fjärde kvartalet 2012 blir BillerudKorsnäs första kvartalsrapport och där Korsnäs är konsoliderat i koncernen från och med förvärvsdatumet 29 november 2012.
”Fjärde kvartalet var ovanligt händelserikt, då den historiska sammanslagningen mellan Billerud och Korsnäs slutfördes”, säger Per Lindberg (bilden), VD och koncernchef.


BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att rörelseresultat för fjärde kvartalet 2012 påverkas av ett flertal tillkommande kostnader, som innebär en avvikelse från tredje kvartalet 2012. Justerat för de tillkommande kostnaderna och för Korsnäs bidrag under kvartalet bedöms dock rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012 bli i paritet med resultatet för föregående kvartal. Resultatet är ännu preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

"Med tanke på de följder, som justeringarna i koncernstrukturen får på vårt finansiella resultat, känner vi att ett klarläggande till marknaden behövs. Även om vårt kvartalsresultat har belastats med flera tillkommande kostnader är det underliggande operationella resultatet i koncernen fortsatt stabilt. Viktigast av allt, vi ser fortsatt mycket positivt på de framtida möjligheterna för BillerudKorsnäs", säger Per Lindberg.

BillerudKorsnäs kommer att publicera sin fullständiga bokslutskommuniké för 2012 den 8 februari 2013.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK