...
SCA ökade omsättning och resultat
SCA:s VD och koncernchef Jan Johansson (t.v.) intervjuas av ekonomijournalister i samband med presentationen av bokslutsrapporten för år 2012.

SCA har nu presenterat sitt bokslut för år 2012 och av detta framgår att såväl omsättning som rörelseresultat ökade jämfört med föregående år.
Koncernens nettoomsättning, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 11 procent och rörelseresultatet, exklusive valutaeffekter, avyttringar och jämförelsestörande poster, ökade med 17 procent.
Koncernchefen Jan Johansson säger i sina kommentarer att två stora företagsaffärer under fjolåret kommer att leda till betydande årliga kostnadssynergier och ge ökade finansiella möjligheter att växa inom hygienverksamheten.


I siffror blev SCA:s nettoomsättning 85,408 miljarder kronor för år 2012 och rörelseresultatet slutade på 8,646 miljarder kronor.

”Förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet kommer att leda till årliga kostnadssynergier om 125 miljoner euro (cirka 9,8 miljarder kronor) med full effekt från 2016 och försäljningen av SCA:s förpackningsverksamhet minskar den cykliska exponeringen samt ger ökade finansiella möjligheter att växa inom hygienverksamheten”, säger Jan Johansson i sina kommentarer.

På hygiensidan förvärvade SCA under 2012 även det ledande asiatiska hygienföretaget Everbeauty, som kommer att stärka koncernens position i Asien, framförallt i Kina.

Inom Skogsindustriprodukter, dit numera även bolagets papperstillverkning räknas, avyttrade SCA under 2012 sin 50-procentiga ägarandel i tidningspappersbruket Aylesford Newsprint i Storbritannien och under året tecknade man även avtal om försäljning av det österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen. Försäljningarna gjordes för att fokusera på de svenska pappersverksamheterna, som är väl integrerade med SCA:s skogstillgångar.

I bokslutskommentarerna noteras att SCA under året etablerade en ny organisation inom hygienverksamheten och lanserade ett kostnadsbesparingsprogram, som ska leda till årliga kostnadsbesparingar på 300 miljoner euro. Under året introducerade SCA även ett effektiviseringsprogram inom skogsindustriverksamheten, som kommer att leda till årliga besparingar om 1,3 miljarder kronor med full effekt från och med 2015.

I bokslutsrapporten för 2012 redovisas Förpackningsverksamheten, som avyttrades den 30 juni 2012, enbart som en rad i resultaträkningen under”Periodens resultat från avyttringsgrupp” och kommentarerna i rapporten är därför genomgående exklusive förpackningsverksamheten.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK