...
Minskat rörelseresultat påverkar inte framtidsoptimismen hos BillerudKorsnäs

Av nybildade BillerudKorsnäs första ekonomiska rapport framgår att nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 3,068 miljarder kronor, vilket var en ökning med 440 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet. Ökningen är hänförlig till Billeruds förvärv av Korsnäs, som slutfördes den 29 november.
Rörelseresultatet uppgick till 127 miljoner kronor, exklusive engångskostnader på 102 miljoner kronor, vilket var 136 miljoner kronor lägre än föregående kvartal. BillerudKorsnäs skriver i rapporten att minskningen främst beror på högre kostnader av engångs- och säsongskaraktär.


För helåret 2012 redovisas en nettoomsättning på 10,427 miljarder kronor, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med 2011, medan rörelseresultatet halverades till 489 miljoner kronor, främst till följd av lägre priser i lokal valuta och ett försämrat valutaläge.

”Fjärde kvartalet var ovanligt händelserikt då den historiska sammanslagningen av Billerud och Korsnäs slutfördes. Vi slutförde också integrationen av våra pappersmaskiner i Finland under kvartalet. Integrationsarbetet i BillerudKorsnäs fortskrider enligt plan och vi kommer från nästkommande kvartal att börja rapportera realisering av våra synergier. Synergierna för bägge förvärven bedöms uppgå till cirka 330 miljoner kronor per år med full effekt från och med slutet av 2015”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i en kommentar till bokslutsrapporten.

I samband med förvärvet av och samgåendet med Korsnäs genomfördes en så kallad företrädesemission, som fick starkt stöd och övertecknades. Emissionen resulterade i ett likvidtillskott på cirka två miljarder kronor och BillerudKorsnäs skriver att det stärker bolagets finansiella position och ger handlingsutrymme att ta tillvara på framtida affärsmöjligheter.

Trots det sämre resultatet för fjolårets fjärde kvartal ser Per Lindberg positivt på framtiden.
”Även om vårt kvartalsresultat har belastats med flera tillkommande kostnader är det underliggande operationella resultatet i koncernen fortsatt stabilt. Viktigast av allt, vi ser fortsatt mycket positivt på de framtida möjligheterna för BillerudKorsnäs”, säger han.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK