...
Packbridge gör ”roadtrip” till Asien

Förpackningsklustret Packbridge planerar en ”Packaging Roadshow” till tre huvudstäder i Asien, där svenska företag ska kunna beskriva sina förpackningsinnovationer.
Resan, som ska äga rum i slutet av maj i år, arrangeras i samarbete med Invest in Skåne och Business Sweden och de städer, som ska besökas, är Beijing i Kina, Tokyo i Japan och Seoul i Sydkorea.


Packbridge skriver i sitt senaste nyhetsbrev att intresset för svensk förpackningsteknik är mycket stort i Kina, Japan, Sydkorea och övriga nordostasiatiska länder, vilka tillsammans bildar världens största marknad med mer än 1,5 miljarder konsumenter.

Packbridge har under senaste året skrivit samarbetsavtal med ledande aktörer inom livsmedel och förpackningar i Kina och Sydkorea. Huvudsyftet med dessa avtal är att öka förståelsen för affärsmöjligheter och stimulera till öppen och direkt kontakt mellan medlemsföretagen och den nu planerade resan med svenska företag till de tre asiatiska huvudstäderna kan ses som en uppföljning till avtalen.

Resans första stopp blir Beijing den 24 maj, sedan går den vidare till Tokyo, med seminarium den 27 maj
och avslutas med mässan Korea Pack i Seoul, där seminarium planeras den 29 maj. Arrangemangen genomförs i samarbete med China Packaging Federation, Japan Packaging Institute respektive KITECH i Korea.

På respektive plats kommer man att arrangerar ett ”Innovative Packaging Technology Forum from Sweden” där deltagande svenska företag kort beskriver sin förpackningsinnovation. Vidare arrangeras förbokade bilaterala möten med utländska företag och eventuellt studiebesök.

Den svenska målgruppen för resan utgörs primärt av innovationsföretag med applikationer inom förpackningsindustrin, men även andra svenska förpackningsrelaterade företag med ambition att finna samarbetspartners i de aktuella länderna.

Packbridge skriver att deltagande företag får stå för sina egna kostnader för resa och uppehälle, men att det här är en intressant möjlighet att till en låg kostnad få ut sitt budskap och få möjlighet att knyta intressanta kontakter på de tre viktigaste marknaderna i Asien.

Packbridge vill ha intresseanmälan senast den 22 februari.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK