...
Iggesund Paperboard backade under 2012

Förpackningskartongtillverkaren Iggesund Paperboard redovisar ett rörelseresultat för år 2012 på 596 miljoner kronor, vilket är en minskning med 267 miljoner kronor jämfört med år 2011. Det framgår av årsrapporten från moderbolaget Holmen.
Iggesunds sämre resultat beror enligt rapporten på lägre bidrag från valutasäkringar trots att ökade leveranser under året – 485.000 ton jämfört med 474.000 ton året innan – bidrog positivt.


Även för fjolårets sista kvartal uppvisar Iggesund Paperboard ett försämrat resultat. Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 107 miljoner kronor och stannade på 70 miljoner kronor. Fjärde kvartalet 2011 redovisade Iggesund Paperboard ett rörelseresultat på 182 miljoner kronor.

Holmen skriver i sin bokslutsrapport att det försämrade resultatet för Iggesund under fjolårets sista kvartal kan hänföras till minskade leveranser och att en starkare svensk krona fick genomslag på resultatet. Samtidigt ökade kostnaderna till följd av vissa produktionsstörningar och säsongsmässigt högre personalkostnader.

Iggesund Paperboards investering i en ny sodapanna vid bruket i engelska Workington (läs här) fortskrider enligt planerna och den nya biobränslepannan be räknas tas i drift under våren 2013. Tillsammans med investeringen i sodapannan i Iggesund, som driftsattes våren 2012 (läs här), uppgår investeringsbeloppet till 3,4 miljarder kronor varav 2,8 miljarder hittills har utbetalats.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK