...
2012 noterades rekordlåga utsläpp vid Iggesunds bruk

Även om fjolårets ekonomiska resultat för kartongtillverkaren Iggesund Paperboard var en besvikelse (läs här), så fanns det andra saker under fjolåret som företaget kan glädja sig över.
Exempelvis så uppvisade bolagets tillverkning av kartongen Invercote i Iggesund de lägsta miljöpåverkande utsläppen som hittills noterats.
”Miljöutsläppen brukar vara proportionella till produktionen, men 2012 blev ett positivt undantag för oss. Trots en rekordhög produktion blev utsläppen istället de lägsta någonsin – eller i varje så långt tillbaka som vi har tillförlitliga mätvärden”, säger Anna Mårtensson (bilden), miljöchef vid Iggesunds Bruk.


Över åren har Iggesund vidtagit olika mått och steg för att minska sina utsläpp. Ganska tidigt började man skilja av fibrer, som passerade processen, med hjälp av mekanisk rening i sedimenteringsbassänger. På sjuttiotalet tog man ett steg till och byggde en luftad damm, där mikroorganismer bearbetar avloppsvattnet till en bättre kvalitet. 2009 tog man ett tredje steg, en kemisk rening, i bruk, där avloppsvattnet bearbetas på samma sätt som dricksvatten renas.
”Nu kan vi klart se effekterna av det tredje steget. Syreförbrukande substanser har reducerats kraftigt och närsalter som fosfor och kväve, som är så kritiska för det marina ekosystemet i Östersjön, har närapå halverats”, säger Anna Mårtensson.

Vid Iggesunds Bruk arbetar man målmedvetet för att minska effekterna på den omgivande miljön.
”Det finns inte ett investeringsbeslut, där miljöaspekterna inte vägs in. Det är den ständiga kontrollfrågan varje gång vi diskuterar hur vi ska utveckla vår produktion. Det går inte alltid så fort, som våra kritiker vill att det ska göra, men arbetar man systematiskt med dessa frågor, så ger det resultat över tid”, understryker Anna Mårtensson.

Iggesund Paperboared skriver i ett pressmeddelande att vid bruket i Iggesund, strax söder om Hudiksvall, har man tillverkat pappersmassa på samma plats i nästan hundra år, och förädlat den till kartong i femtio år.
”För femtio år sedan var bottnarna utanför bruket döda och de miljöpåverkande utsläppen stora. Idag går det inte att påvisa skillnader mellan fisk nära bruket och fisk från opåverkade referensområden. Känsliga arter som sälar och örnar som under många år varit borta från närmiljön är idag tillbaka och förökar sig”, skriver företaget.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK