...
Mindre pengar i Bongs kuvert...

Såväl omsättning som resultat sjönk för kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong under fjolåret. Det framgår av bolagets bokslutsrapport för 2012.
I siffror uppnådde Bong en nettoomsättning för 2012 på 2,946 miljarder kronor, vilket var 257 miljoner kronor lägre än året innan. Försäljningen inom specialförpackningsområdet Propac sjönk från 507 miljoner kronor till 486 miljoner kronor.


För helåret 2012 stannade rörelseresultatet före skatt på ett plus på 16 miljoner kronor, vilket ska jämföras med resultatet 40 miljoner kronor för år 2011. Efter skatt blir Bongs årsresultat för 2012 en förlust på 54 miljoner kronor, att jämföra med år 2011 då resultater efter skatt blev minus 16 miljoner kronor.

”Redan påbörjade strukturprogram löper enligt plan och hjälper oss successivt att sänka kostnadsnivån. I tillägg till dessa program vidtar vi nu ytterligare åtgärder för att bibehålla vår långsiktiga konkurrenskraft och återställa lönsamheten till en tillfredsställande nivå”, säger Bongs VD och koncernchef Anders Davidsson (undre bilden), som också konstaterar att tack vare en positiv utveckling av rörelsekapitalet blev kassaflödet starkt under fjolårets avslutande kvartal.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK