...
Ökad försäljning men minskad vinst för Rexams kärnverksamhet

Brittiska förpackningskoncernen Rexam ökade sin omsättning under 2012 jämfört med året innan, men redovisar en lägre vinst efter skatt och avskrivningar. Dryckesburkstillverkningen är som tidigare bolagets kärnverksamhet och ryggrad och stod för en sexprocentig volymökning under fjolåret, medan förpackningar inom hygien- och sjukvårdsområdet visade minskat resultat.
”Dryckesburkar hade god tillväxt i alla regioner, speciellt i USA, medan sjukvårdsområdet hade ett svårt år beroende på att många av våra kunders patent löpte ut”, säger Rexams VD Graham Chipchase (bilden) i en kommentar.


Under 2012 uppgick Rexams försäljning till 4,312 miljarder pund (cirka 42,2 miljarder kronor), vilket var 80 miljoner pund mer än året innan. Resultatet efter skatt och avskrivningar minskade dock från 376 till 214 miljoner pund. Av försäljningen svarade affärsområdet ”Beverage Cans” för merparten eller 3,885 miljarder pund (3,786 miljarder år 2011). Dryckesburksområdets vinst före skatt och extraordinära poster minskade dock från 447 till 456 miljoner pund.

Affärsområdet ”Healthcares” försäljning blev 427 miljoner pund – en minskning från föregående år med 19 miljoner. Även ”Healthcares” resultat före skatt och extraordinära poster sjönk – från 65 till 48 miljoner pund.

Under 2012 sålde Rexam av sitt affärsområde ”Personal Care” som innefattade såväl barriärförsedda livsmedelsförpackningar som plastförpackningar till kosmetika, toalettartiklar och hushållsprodukter (läs här). Försäljningen inbringade 395 miljoner pund, vilka återförts till aktieägarna och finns inbakade i aktieutdelningen, som totalt har höjts med sex procent.

”Rexam verkar i en utmanande värld och bolaget fortsätter att vidta de åtgärder styrelsen anser nödvändiga för att bolaget ska förbli kokurrenskraftigt och leverera avkastning för aktieägarna. Och vi kommer ständigt att se över vår strategi och anpassa den efter aktieägarnas intressen. Den ekonomiska miljön på de flesta av våra marknader är tuff, men genom en disciplinerad tillämpning av vår strategi tillsammans med en stark ledningsgrupp, som tydligt leverera sina åtaganden och tusentals medarbetare som varje dag gör det där lilla extra, ser vi möjligheter till lönsam tillväxt”, säger Rexams styrelseordförande Stuart Chambers (undre bilden) i en kommentar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK