...
Jordbruksverket varnar för skadliga långhorningar i emballage från Kina

I flera EU-länder har utbrott av skadeinsekter kunnat spåras till kinesiskt träemballage. Det skriver Jordbruksverket på sin hemsida. Det rör sig främst om asiatiska långhorningar av släktet Anoplophora (bilden), vilka är allvarliga skadegörare som angriper olika lövträd.
Hotet från långhorningarna betecknas som så allvarligt att EU nu beslutat att särskilda kontrollsatsningar av träemballage från Kina ska göras i samtliga EU:s medlemsstater.


Att bekämpa skadegörare som långhorningar, etc. har visat sig vara mycket kostsamt och för att EU ska kunna utöva effektiva påtryckningar mot Kina behövs statistik över hur vanligt problemet är. Därför har EU nu beslutat om en riktad kontrollsatsning av träemballage från Kina. Kontrollen ska gälla träemballage inklusive stödjevirke, som följer med vissa typer av stenprodukter från Kina och satsningen ska pågå från april 2013 och två år framåt.

I Sverige kommer Jordbruksverket i samverkan med Tullverket att kontrollera att träemballaget uppfyller importkraven i EU:s och Sveriges växtskyddslagstiftning. Importkraven innebär att träemballaget ska vara behandlat och märkt enligt den internationella standarden för förpackningsvirke ISPM 15 (läs här).

Jordbruksverket ska också kontrollera att träemballaget inte är angripet av sådana allvarliga växtskadegörare, som finns listade i lagstiftningen. Om träemballaget inte uppfyller EU:s importkrav kommer Jordbruksverket att fatta beslut om krav på destruktion eller värmebehandling och märkning.

Enligt Jordbruksverket har Sverige ännu inte bestämt hur kontrollsatsningen ska genomföras i praktiken, men verket skriver att man kommer att lägga ut mer kring detta på sin webbplats under mars månad samt att Tullverket kommer att informera i sitt nyhetsbrev TullNytt.

För att underlätta för alla parter som är involverade i kontrollsatsningen uppmanar Jordbruksverket alla importörer att informera sina leverantörer i Kina om vikten av att använda ISPM 15 godkänt träemballage vid export av produkter till EU.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt Övrigt Transport

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK