...
Syftet med stort forskningsprojekt:
Billigare kartong och papper med ännu bättre prestanda
Universitetslektor Artem Kulachenko från KTH är en av forskarna i projektet.

Ett stort forskningsprojekt, som syftar till att få fram billigare kartong och papper med bättre prestanda, har tagit fart. Det skriver Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), som är en av 15 industriella och akademiska samarbetspartners som ingår i det treåriga projektet PowerBonds.
Projektet, som stöds av WoodWisdom-Net 2 under EU-kommissionens sjunde ramprogram, är finansierat av nationella myndigheter och koordineras av professor Pasi Kallio (bilden) vid Tammerfors Tekniska Universitet i Finland.


Kostnader för tillverkning av papper ökar. Ett sätt att ta itu med detta är att reducera antalet fibrer och att använda mer av de billigare fyllningsmedlen som ingår i papper. Det finns emellertid en frågeställning, som forskarna brottas med: Hur behåller man papprets och kartongens prestationsförmåga med avseende på styrka, när antalet fibrer och fiberbindningar minskar? PowerBonds är forskningsprojektet, där forskarna avser hitta svaret på denna fråga.

Ytviktreduceringar i papper och kartong, som är det forskarna bland annat ska titta närmare på, kommer att bidra till resursbesparingar, minskad energiförbrukning, reducerad mängd avfall, minskning av transportkostnader samt den negativa inverkan på miljön från dessa faktorer. Ytviktreduceringar leder dock ofta till problem vid papperstillverkning på grund av färre antal fibrer och fiberbindningar.

PowerBonds siktar på att förbättra fiberstyrka och bindningsförmåga med hjälp av nya mekaniska och kemiska modifieringar med stöd av avancerade numeriska modeller, samt mekaniska och optiska karakteriseringsverktyg.
Dessutom ska en ökad förståelse av interaktioner på fibernivå göra det möjligt att utföra en flerskalig analys som ska hjälpa till att optimera materialförbrukning, minska kostnader samt förbättra papprets mekaniska egenskaper för specifika applikationer såsom tryckpapper och förpackningar.

Projektet finansieras av bland annat Vinnova, Tekes, The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Academy of Finland (AKA), Ministere de l´Agriculture de l´Alimentation de la Peche et de la Ruralité Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires, MAAP/DGPAAT och Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-02-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK