...
2012 ett rekordår för Svenska Mässan men King Size-mackorna minskade...
152.339 King size-räkmackor såldes under fjolåret. Det var 2,1 procent färre än 2011, men ändå den näst högsta noteringen i den populära räkmackans historia.
Svenska Mässans koncernchef Carin Kindbom kan glädjas åt ett rekordår.

För Svenska Mässan i Göteborg blev fjolåret, då man bland annat arrangerade förpackningsmässan Scanpack, det hittills bästa året med idel rekordsiffror i bokslutet.
Svenska Mässan skriver i ett pressmeddelande att alla nyckeltal för koncernen hamnade på historiska toppnivåer. Dessutom steg den totala besökssiffran till 1.190.122 stycken, vilket var en ökning med drygt 76.000.
En minskning noterades dock och det gällde överraskande nog den populära King Size-räkmackan, som av de flesta av Gothia Towers hotell- och restauranggäster betraktas som ett måste! Där sjönk försäljningen något, men man nådde ändå den näst bästa noteringen, sedan King Size-mackan introducerades 1984.


För verksamhetsåret 2012 steg Svenska Mässans omsättning för mässor, kongresser, hotell och restauranger från 809 till 901 miljoner kronor, rörelseresultatet ökade från 71 till 118 miljoner kronor och resultatet efter finansnetto mer än fördubblades från 31 till 75 miljoner  kronor.
”Resultatet visar att den utveckling vi påbörjat och nu driver på är mycket positiv. Särskilt glädjande är att våra egna mässor gick så bra”, säger Svenska Mässans koncernchef Carin Kindbom.

Carin Kindbom noterar en stark utveckling i alla affärer, frånsett ett något svagare kongressår.
”Orsaken till det måste sökas bakåt i tiden, då planeringsarbetet för en större kongress normalt pågår i tre till fem år. Vi ser dessbättre ingen vikande tendens då det gäller införsäljningen. Dessutom fortsätter vår eventaffär att utvecklats mycket positivt. Den största ökningen ser vi inom företagsevent”, säger Carin Kindbom.

Allra starkast under 2012 gick dock affärsområdet mässor. Hela 27 mässor, vilket var 10 fler än föregående år, arrangerades i egen regi. Den sålda nettoytan ökade med 23 procent och mässaffären omsatte 316 miljoner kronor, vilket är alla tiders rekord.
”Det förklaras av årets starka produktportfölj men även av förbättrad kund- och omvärldsanalys. Framför allt vinner vi marknadsandelar tack vare vår affärsmodell: en integrerad mötesplats som svarar upp mot våra kunders behov 24 timmar om dygnet”, säger Carin Kindbom.

Även hotellaffären visade mycket goda resultat 2012.
”Med en beläggning på 73 procent och totalt 271.969 gäster noterade Gothia Towers ett av sina bästa år. Hotellaffären utvecklas kraftigt just nu”, säger Carin Kindbom.
Upper House, påbyggnaden av mittentornet med bland annat spa och lyxiga sviter, invigs i sommar och det tredje tornet ska stå färdigt senhösten 2014. Totalt investeras 1,2 miljarder kronor i utbyggnaden, som gör Gothia Towers till ett av Europas fem största hotell med totalt 1.200 rum.

En liten minskning noteras dock i bokslutet och det gäller märkligt nog den populära King Size-räkmackan som av de flesta av Gothia Towers hotell- och restauranggäster betraktas som ett måste! Försäljningen av räkmackorna sjönk med 2,1 procent från året innan, men man noterade ändå 152.339 stycken sålda räkmackor under 2012, vilket är den näst bästa noteringen, sedan King Size-mackan introducerades 1984.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-03-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK