...
Nytt initiativ som ska öka innovationskraften för trä

”Wood for Sweden” är namnet på ett nytt projekt, som ska öka innovationskraften för trä och träbaserade produkter, exempelvis fiberbaserade förpackningar.
Projektets syfte är att genom så kallade projektsponsorer och olika typer av utmaningar fånga upp och belöna nya smarta sätt att använda trä. Bland de aktörer som redan anmält sig som utmaningssponsorer finns Karlstadsbaserade The Packaging Arena, som redan denna vecka startar en utmaning för ökad innovation inom förpackningssektorn.


Skogsindustrin utgör Sveriges enskilt viktigaste inkomstkälla. Samtidigt är skogs- och träprodukter mycket konjunkturkänsliga och produktionen består till stora delar av traditionella produkter. Den svenska skogsindustrin omsätter över 200 miljarder svenska kronor årligen och sysselsätter 60.000 personer. I den omställning av Sverige till en biobaserad ekonomi som nu har inletts kommer skogsindustrin att kunna vara en av hörnpelarna. Men för att det ska bli verklighet är en övergång från en i mångt och mycket traditionsbunden industri till en näring som sjuder av förnyelse och innovationskraft en förutsättning.

Jan Lagerström, forskningsdirektör vid branschorganisationen Skogsindustrierna, ser möjligheter med situationen:
”Det är oerhört viktigt att den pågående spännande utvecklingen av nya material och produkter från skogen kan omsättas i affärer. Vårt initiativ Ekoportal2035, som syftar till att visa på möjligheter, måste följas upp av innovativa aktörer i nya värdekedjor”, säger han.

För att bidra till ökad innovationskraft för trä lanseras nu initiativet ”Wood for Sweden”. Projektet ska genom att definiera konkreta problem och utmaningar ta fram nya, smartare och mer kreativa sätt att använda trä genom öppen innovation. ”Wood for Sweden” utgör den första arenan inom ramen för den stora innovationsplattformen Idémotorn, som nyligen har lanserats.

Ett av huvudsyftena med är att utveckla ett nätverk av samarbetsparter och sponsorer för att skapa och driva framtida utmaningar och tävlingar inom ramen för ”Wood for Sweden”. Det är i det sammanhanget som The Packaging Arena engagerat sig och står för den första utmaningen inom ”Wood for Sweden”.
På plattformen Idémotorn (klicka här) inbjuder The Packaging Arena och deras partners (DS Smith Packaging, BillerudKorsnäs, Stora Enso, Nordic Paper och Smurfit Kappa) nu till ”öppen innovation” med fokus på hållbara förpackningar.
”Vi vill se idéer där trä i någon form – t.ex. träfiber, pappersmassa eller kartong – används i en förpackning som ur miljösynpunkt är mer hållbar än dagens alternativ. Om din idé sedan är en vidareutveckling av en existerande produkt eller något helt nytt och revolutionerande spelar ingen roll. Paketering är ett brett område; det behöver inte bara handla om hur en produkt ser ut på hyllan. Du kan också bidra med en innovation, när det kommer till hur något levereras till affären, kontoret eller hemmet”, skriver The Packaging Arena i sin utmaning, som öppnar på torsdag den 7 mars..

Ett annat huvudsyfte med ”Wood for Sweden” är att skapa ett ramverk för innovation inom skogsindustrin.
”Öppen innovation kan lösa många utmaningar i samhälle och näringsliv. Detta gäller inte minst skogsindustrin, som just nu möter såväl fallande produktefterfrågan som klimatförändringar”, säger Damian Dugdale, projektledare vid initiativtagaren WDO Innovation.

Idémotorn och ”Wood for Sweden” drivs av WDO Innovation, som är ett dotterbolag till den Skellefteårbaserade kommunikationsbyrån WDO, och med stöd från Vinnova.
”Wood for Sweden utgör en konkret arena för att hitta nya innovativa sätt att använda trä hållbart. Det är en arena som öppnar upp värdekedjan och samlar en spännande bredd av aktörer med gemensamma ambitioner”, säger Alexander Alvsilver, handläggare på Vinnova.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-03-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK