...
BillerudKorsnäs obligationsprogram godkänns av Finansinspektionen

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att man startar ett obligationsprogram för s.k. Medium Term Notes (MTN) med en låneram på fem miljarder kronor. Finansinspektionen har den 13 mars godkänt och registrerat bolagets prospekt för obligationsprogrammet, vilket finns tillgängligt på BillerudKorsnäs och Finansinspektionens hemsidor.
SEB står som arrangör av obligationsprogrammet och är också emissionsinstitut tillsammans med Handelsbanken Capital Markets.
”Programmet är ett naturligt steg för att skapa flexibilitet i låneportföljen och möjliggöra en effektiv finansiering”, säger BillerudKorsnäs finanschef Susanne Lithander (bilden).


m


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-03-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK