...
Klustermedlemmar växer snabbare än andra företag

Företag, som är medlemmar i ett kluster, växer snabbare än andra företag. Det visar en undersökning, som presenterades under den Nationella klusterkonferensen i Borlänge, som ägde rum 13 och 14 mars.
Undersökningen har utförts inom projektet SLIM, som främjar klusterutveckling i Dalarna, Gävleborg och Värmland, och man tittade bland annat på de förpackningsrelaterade värmländska klusterorganisationerna The Paper Province och The Packaging Arena.
”Externa mätningar visar att klustersatsningarna i Värmland stärker konkurrens- och innovationskraften hos de små och medelstora företagen”, säger Staffan Bjurulf (bilden), projektledare SLIM.


Region Värmland arbetar tillsammans med regionförbunden i Gävleborg och Dalarna för att stödja utvecklingen av klusterorganisationer. Projektet omfattar cirka 15 klusterorganisationer med 700 företag och cirka 60 000 anställda. Klustren sträcker sig från traditionell basindustri till nya branscher som geografiska informationssystem och tjänsteutveckling inom turism och upplevelser. Målet är att öka tillväxten och konkurrenskraften genom att stimulera samverkan mellan företag och akademi.

Utvärderingen, som presenterades på konferensen, visar att företag, som är medlemmar i klusterorganisationer, generellt växer snabbare än jämförbara företag. Företagen upplever också att de säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft.
Utvärderingen har genomförts under ledning av professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan, som är en av Europas ledande klusterforskare.

Andra klusterorganisationer med anknytning till förpackningsområdet förutom The Paper Province och The Packaging Arena är som bekant sydsvenska Packbrigde samt deras norrländska systerkluster Packbridge North (f.d. Packaging Mid Sweden).


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-03-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK