...
Skarpt tonläge på Rottneros årsstämma:
Ingen aktieutdelning och helt ny styrelse när stämman följde Arctic Papers förslag

Tonläget var stundtals skarpt och atmosfären spänd, när Rottneros fredagen den 22 mars genomförde sin tidigarelagda årsstämma i World Trade Center i Stockholm. Men trots att Rottneros styrelse och företagsledning framförde stundtals skarp kritik mot polskregistrerade Arctic Paper S.A. och deras agerande, så kunde Arctic Paper, med sin nyvunna aktiemajoritet i ryggen, styra de beslut som fattades på stämman, något som bland annat resulterade i att Rottneros inte kommer att lämna någon aktieutdelning i år och att så gott som hela bolagsstyrelsen fick lämna sina poster!
”Förtroendet för Rottneros har skadats och Arctic Paper har inte följt spelets regler”, hävdade avgående styrelseordföranden Kjell Ormegard, när han förklarade och försvarade sitt och den övriga styrelsen agerande och ställningstagande under den budprocess, som Arctic Paper genomfört för att försöka få fullt ägande och kontroll över Rottneros.


Men Rottneros-styrelsens och bolagsledningens invändningar nyttjade alltså föga: Arctic Papers 54-procentiga aktie- och röstinnehav gjorde att årsstämman på alla viktiga punkter beslutade i enlighet med Arctic Papers förslag och därmed helt desavouerade den sittande styrelsens förslag!

Sålunda beslutade årsstämman att inte fastställa styrelsens förslag till utdelning med 0:10 kr per aktie. Beslutet innebär att någon aktieutdelning inte ska ske i år.

När det gäller Rottneros ledning, så beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, men vid de efterföljande valen av styrelse och styrelseordförande, så blev det inget fortsatt förtroende utan nyval av i princip hela styrelsen!

Till ny styrelseordförande efter Kjell Ormegard valdes sålunda – och helt i enlighet med Arctic Papers förslag – Rune Ingvarsson, som sedan tidigare också är ledamot i Arctic Papers tillsynsstyrelse.
Till nya styrelseledamöter valdes – också i enlighet med Arctic Papers förslag – Ernst Almqvist, Claes Aurell, Per Lundeen och Kjell Olsson. Den ende styrelseledamot som omvaldes från den tidigare styrelsen var Roger Asserståhl.

Poängteras ska också att Rottneros styrelse- återigen enligt Arctic Papers förslag – utökades från fyra till sex ordinarie ledamöter.

Noteras bör även att stämman också i valet av revisorer följde Arctic Papers förslag och till ny revisor valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (med den auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig tills vidare) intill slutet av årsstämman 2014. Ernst & Young ersätter sålunda revisionsbyrån PricewaterhouseCooper, som varit Rottneros revisorer i flera år.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-03-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK