...
Finska Metso planerar att dela koncernen i två

Finska Metso Corporation, som är en stor global tillverkare av bland annat massa-, pappers- och kartongmaskiner, kan komma att delas upp i två separata koncerner.
Metso skriver i ett pressmeddelande att man påbörjat en process, där man undersöker möjligheterna att bryta loss verksamheterna inom massa, papper och energi och lägga dem i ett eget bolag, som skulle noteras på Helsingforsbörsen. Övriga verksamheter, som omfattar gruvteknologi, bygg och automation, är tänkta att bli kvar i det nuvarande bolaget.
”Genom att låta gruv-, bygg- och automations- respektive massa-, pappers- och energiverksamheterna utvecklas var för sig hjälper man två redan starka enheter att till fullo förverkliga sin potential”, säger Metsos VD och koncernchef Matti Kähkönen (bilden).


Metso kommer nu att gå vidare i processen och studera hur frågor kring beskattning och finansiering påverkar en eventuell uppdelning. Bolaget ska även diskutera frågan med sin kunder och leverantörer samt med kreditvärderingsinstitut, banker och anställda. Metsos styrelse räknar med att offentliggöra ytterligare information kring uppdelningsplanerna vid utgången av andra kvartalet i år. skulle

Metso skriver att om delningen genomförs så kommer den inte att påverka aktieägarnas ägande i bolaget. Dessutom skulle aktieägarna få ett delningsvederlag i förhållande till deras aktieinnehav i Metso i form av aktier i det nya bolaget. Stora och betydande aktieägare i Metso, som Solidium, Cevian Capital samt pensionsförsäkringsbolagen Varma och Ilmarinen, har redan uttryckt sitt stöd för projektet.

Metsos styrelseordförande Jukka Viinanen (undre bilden) säger att Metso målmedvetet har utvecklat sin verksamhet under de senaste åren och att man nu har nått en punkt, där nästa steg i utvecklingen blir smidigare genom en uppdelning i två separata bolag.
”De båda enheterna består av starka globala verksamheter med väletablerade positioner. Genom två separata bolag får vi en tydligare företagsstrategi, som ökar deras respektive fokus och ambitioner samtidigt som de båda företagen var för sig kommer att ses som attraktiva investeringar, vilket kan öka värdet för våra aktieägare”, säger Jukka Viinanen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-03-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK