...
Avtalen klara för GFF och övrig industri

Grafiska Företagens Förbund, GFF, har idag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen är treåriga och innebär kostnadsökningar på sammantaget 6,8 procent under avtalsperioden.
Detta innebär att GFFs samtliga kollektivavtal nu är klara, d v s Civilavtalet, Förpackningsavtalet, Visbyavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer.


I samband med att de nya avtalen träder ikraft byter också Civilavtalet namn till Avtalet för Information, Media och Grafisk Produktion för att tydligare täcka in hela branschen. En annan nyhet är att Visbyavtalet blir en bilaga Avtalet för Information, Media och Grafisk Produktion samt till Förpackningsavtalet. Visbyavtalet, som kommer att kallas Bilaga A, innehåller en del materiella förändringar som underlättar för arbetsgivarna att tillämpa denna bilaga.

GFFs VD Lena-Liisa Tengblad lämnar följande kommentar:
"I de nya avtalen med GS-facket har vi fått igenom en rad förbättringar vad avser följsam arbetstid, vilket var den prioriterade frågan i årets avtalsförhandlingar. Vi har också tillsatt arbetsgrupper som skall arbeta med frågor om delpension, vilket införts inom samtliga övriga områden inom industrin, samt olika lönesystem. Kostnadsnivån är hög och kan bli kännbar för många företag, men samtidigt sätter vi stort värde på långa avtal som innebär stabilitet och förutsägbarhet för medlemsföretagen".

"Vi är också mycket nöjda med att vi tillsammans med vår motpart bytt namn på Civilavtalet. Det nya namnet beskriver mycket bättre vad våra medlemsföretag jobbar med och därmed också deras medarbetare".

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2013 och löper ut den 31 mars 2016.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2013-04-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK