...
Metsä investerar i svenskt biokraftverk

Katrinefors Kraftvärme AB, som till hälften ägs av finska Metsä Groups affärsområde Metsä Tissue och till häften av det lokala energibolaget VänerEnergi AB, kommer att bygga ett biokraftverk, som producerar förnybar energi i anslutning till Metsä Tissues bruk i Mariestad. Bygget av kraftverket, som kommer att producera både värme och el, inleds i april i år och beräknad driftstart är före utgången av år 2014.
Metsä Group skriver i ett pressmeddelande att Metsä Tissue står för 50 procent av den totala investeringen, som är på 30 miljoner euro (cirka 252 miljoner kronor).


Enligt Mark Watkins, Senior Vice President för Metsä Tissues mjukpappersverksamhet i Skandinavien, är det nya biokraftverket ett viktigt steg för Metsä Tissue, vars mål är att öka andelen förnybar energi i produktionen betydligt. Träbaserad bioenergi används redan i omfattande skala inom Metsä Group och över 80 procent av alla bränslen, som används, är biomassa.

Enligt pressmeddelandet kommer kommer oljeförbrukningen att minska med upp till 90 procent på Metsä Tissues bruk i Mariestad tack vare det nya kraftverket. Samtidigt minskar brukets koldioxidutsläpp med nästan 6.000 ton, vilket motsvarar cirka 30 procent jämfört med nuläget.

----------------------------------------------
Finska Metsä Group (tidigare M-real) är en skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster.
Gruppens omsättning uppgick till fem miljarder euro år 2012. Koncernen sysselsätter cirka 11.500 personer och är verksam i 30 länder.
Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125.000 finska skogsägare.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK