...
UPM-chefen på årsstämman:
Positivt på tillväxtmarknaderna men kärvt inom papper i Europa

Finska skogs- och papperkoncernen UPM räknar med fortsatt tillväxt även om det kärva ekonomiska klimatet kvarstår. Det sade koncernchefen och VD:n Jussi Pesonen (bilden) i samband med UPM:s årsstämma häromdagen.
Det är framförallt på tillväxtmarknaderna utanför Europa, som UPM räknar med god tillväxt, medan läget är besvärligare på den europeiska pappersmarknaden.
”Sedan år 2007 har våra verksamheter inom massa, energi och etiketter samt våra asiatiska pappersverksamheter ökat med 43 procent och visat positiva och lönsamma tillväxtsiffror trots omvärldens ekonomiska avmattning”, sade Jussi Pesonen.


Vid årsstämman, som hölls i Helsingfors mäss- och konferenscentrum, berättade Jussi Pesonen om sin tro på en positiv tillväxt för UPM i framtiden. Men han betonade samtidigt att för att maximera kassaflödet i koncernen krävs det förbättrade marginaler och strängare kostnadskontroll, såväl på koncernnivå som i de ”mogna” verksamheterna i Europa.

”En solid balansräkning och sunda utdelningar kommer även i fortsättningen att utgöra hörnstenarna i UPM. Och vi omformar kontinuerligt UPM:s verksamhetsportfölj för att öka bolagets resultat och värde till förmån för alla aktieägare”, sade Jussi Pesonen.

De delar som går bäst inom UPM-koncernen är alltså de så kallade tillväxtverksamheterna, bland annat den asiatiska pappersmarknaden.
”Försäljningen inom UPM:s tillväxtföretag överstiger i dag 4,4 miljarder euro (cirka 37 miljarder kronor) och vi tror att lönsamheten på detta område kommer att fortsätta att växa ´med mätbara steg´. Vårt mål är att tillväxtverksamheterna vid slutet av detta årtionde ska svara för mer än hälften av koncernens omsättning”, sade Jussi Pesonen.

Sämre går det däremot för koncernens ”mogna” verksamheter. Exempelvis har omsättningen inom skogsprodukter samt pappersverksamheter i Europa sjunkit med 11 procent sedan år 2007.

”Vi tror att den nuvarande kärva ekonomiska miljön i Europa kommer att påverka strukturen för hela den europeiska pappersindustrin. Det ekonomiska trycket har redan lett till och kommer att leda till än fler strukturella förändringar, som i slutskedet kommer att vara positiva för hela branschen”, avslutade Jussi Pesonen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK