...
European Bioplastics vill tysta kritiken:
Världens bioplastodlingar är inte mer än ”en körsbärstomat vid Eiffeltornets fot!”
Odlingar med bioplastråvara – här ett majsfält i Liechtenstein – upptar bara 0,006 procent av världens åkermarker, vilket i storlek motsvarar en liten körsbärstomat jämförd med Eiffeltornet...

Polymerer framställda av organisk råvara – dvs- bioplaster – blir allt vanligare och kan på sikt väsentligt minska behovet av oljebaserade plaster. Men det finns också de som ställer sig skeptiska till bioplaster och bland annat hävdar att odlingar av bioplastråvara (exempelvis sockerrör och majs) konkurrerar med odling av grödor avsedda för livsmedel och djurfoder och på sikt kan äventyra livsmedelsproduktionen för världens snabbt växande befolkning.
Men nu vill organisationen European Bioplastics tysta kritiken och det gör man med en informationsbroschyr, där man bland annat framhåller att dagens (och framtidens) odlingar av bioplastråvara endast utnyttjar en minimal bråkdel av världens tillgängliga odlingsytor.
”I jämförelse så motsvarar bioplastodlingarna inte mer än en liten körsbärstomat, placerad vid Eiffeltornets fot!”, skriver organisationen.


Broschyren heter ”Bioplastics- facts and figures” och den ges ut nu i dagarna. Sifferunderlaget i broschyren kommer från statistik från FN-organet FAO (Food and Agriculture Organization) och från beräkningar, som gjorts av IfBB (Institute for Bioplastics and Biocomposites) vid universitetet i tyska Hannover.

Av siffrorna framgår att av världens 13.400 miljoner hektar markyta utnyttjas i dagsläget 37 procent eller 5.000 miljoner hektar till jordbruksproduktion. 70 procent av denna jordbruksmark, eller cirka 3.500 miljoner hektar, är betesmark och resterande 30 procent (ca 1.400 miljoner hektar) är åkermark.
Av åkermarken används den absoluta majoriteten eller 1.290 miljoner hektar till grödor för livsmedel och foder, medan 155 miljoner hektar består av grödor för andra användningsområden, bland annat biobränslen och bioplaster.

I broschyren påpekar European Bioplastics att år 2011 uppgick den globala produktionen av bioplaster till 1,2 miljoner ton vilket motsvarar ett odlingsutrymme på cirka 300.00 hektar – eller 0,006 procent av den globala jordbruksarealen på 5.000 miljoner hektar.
”Bildligt talat så motsvarar det att man placerar en liten körsbärstomat vid Eiffeltornets fot!”, skriver organisationen i broschyren.

Det är alltså endast en minimal bråkdel av världens tillgängliga odlingsytor, som i dag används för odling av bioplastråvaror, framhåller European Bioplastics, som också menar att även med en väsentlig framtida ökning av bioplastanvändning, så kommer de markarealer, som behöver tas i anspråk för odling av bioplastråvara, på intet sätt att konkurrera med eller hota de odlingsytor, som behövs för odling av exempelvis livsmedel och foder. Det kommer också att utvecklas effektivare och rationellare metoder för att dels odla råvaran dels framställa bioplasterna, vilket gör att mängden behövlig odlingsyta för bioplastråvara inte stiger i samma takt som den ökade bioplastproduktionen.

European Bioplastics förutspår att år 2016 kommer den sammanlagda odlingsytan för den globala produktionen av bioplaster att uppgå till cirka 1,1 miljoner hektar – vilket ändå bara kommer att motsvara 0,022 procent av världens samlade jordbruksareal.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK