...
Nätverk samlar småländska plastföretag

Polymernet är namnet på ett nätverksprojekt, som genomförs i Kronobergs län i södra Småland. Det skriver plastnet.se Nätverket ska stärka samverkan mellan regionala plastindustrier och på sikt kunna utvecklas till ett innovativt utvecklingskluster.
I initialskedet ingår sex plastföretag i projektet, som nyligen beviljats ett anslag på 425.000 kronor av Regionförbundet södra Småland.


De sex som ingår i projekt Polymernet är Emballator Växjöplast, Emballator Lagan Plast AB, Polymega AB, Hammarplast Consumer AB, Ackurat Industriplast AB och Teknikcentrum Kronoberg.
Projektet drivs av Teknikcentrum i Kronoberg och involverat är även Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Projektledare är Bo Larsson från Gemba Consulting.

”Vi har som mål att samarbeta både sinsemellan liksom med universitet, högskolor och forskningsinstitut. Tanken är att varje enskilt företag ska öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom kunskap om vilka utvecklings- och samverkansresurser som finns tillgängliga”, säger Camilla Simonson, som är VD på Emballator Växjöplast.

Initialt ska de sex företagen samarbeta kring funktionsspecifika nätverk, gemensamma mätetal och erfarenhetsutbyte, skriver plastnet.se, som också uppger att ambitionen är att knyta till sig ytterligare företag och även samarbeta med andra initiativ i Småland, som exempelvis Polymercentrum och PUCK (Produktionsindustrins Utvecklingscentrum).

För att ytterligare förstärka effekterna kommer också företagsfinansierade förbättringsarbeten att drivas parallellt i ett antal av de deltagande företagen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Köp/Försäljning/Samgående Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK