...
Intressant svenskt projekt undersöker hur man hållbart återvinner bioplaster

Hur ska man kunna uppnå en hållbar återvinning av bioplaster och hur ska återvunnen biobaserad plast bearbetas för att kunna återanvändas? Det är några av de viktiga frågor kring återvinning av ”gröna” plaster, som ett stort projekt i regi av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås och under ledning av professor Ignacy Jakubowicz ska försöka ge svar på.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer projektet ”Hållbar återvinning av gröna plaster” och förutom SP i Borås så deltar också Chalmers Tekniska Högskola samt Högskolan i Borås. Flera företag samarbetar även i projektet och dessa samordnas och knyts samman med de ingående forskningsinstituten av Ronneby-baserade forsknings- och utvecklingscentrat Cefur.


De viktiga frågeställningar, som projektet ska ta upp och förhoppningsvis ge svar på är:

  • hur skiljer sig återvinning av biobaserade plaster från oljebaserade plaster?
  • hur gör man med risken att insamlade "vanliga" oljebaserade plaster förorenas?
  • vad kommer det att kosta att separera olika plastsorter?
  • hur ska återvunnen biobaserad plast bearbetas?
  • hur påverkas återvunna material av inblandning av biobaserade plaster?
  • till vad kan återvunnen biobaserad plast användas? 
Forskningen i projektet är avgränsad till bioplaster, som har biologiskt ursprung, och blandningar med bioplaster samt till biokompositer. Biokompositer kan definieras som polymerkompositer, där minst ett av de ingående materialen är av naturligt ursprung. Biokompositer används vid tillverkningen av lätta, flamsäkra och nötningståliga produkter och ökar i användning. I dagsläget är inte mycket forskning utförd om effekter av återvinning och viktiga egenskaper såsom kompatibilitet, temperaturtålighet mm, för dessa ämnen. Det saknas även ett effektivt återvinningssystem för biokompositer. Biokompositer slutar ofta som t ex fyllnadsmassa i marken eller som bränsle vid sopförbränning.

Projektet ingår i ett större forskningsprogram ”Mistra Closing the loop”. Syftet med forskningen är att skapa värdefulla resurser av industriavfall. Att se avfall som en resurs, är en del i hållbarhetsstrategin Cradle to Cradle®, som strävar efter att industrin ska skydda och berika ekosystemen och samtidigt ha en säker återcirkulering av tekniska material. Målet är att det i princip inte blir något avfall alls. I dagsläget lämnar industrin stora mängder avfall, bl. a i form av plast. Meningen med projektet är att utveckla metoder för att identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.

Projektet är tänkt att resultera i en återvinningsmanual över hur man återvinner biobaserade plaster och industriellt plastavfall. Man ska också se till att återvinningen inte orsakar miljö- eller hälsoproblem.

De företag som medverkar i projektet är:
Hammarplast Consumer AB, Tingsryd, som tillverkar plastprodukter inom förvaring, hushåll och trädgård.
Riflex Film AB, Ronneby, som producerar flexibla plastfilmer och folier.
Safeman AB, Olofström, som formger och tillverkar produkter och produktdetaljer i plast och flera andra material.
Tarkett AB:s Ronnebyenhet, som tillverkar plastgolv för offentlig miljö.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK