...
Rottneros-chefen i kvartalsrapporten:
”Nu är det business as usual som gäller”

Efter den remarkabla årsstämman i Rottneros (läs här), som bland annat resulterade i en helt ny styrelse och ett beslut att ställa in den föreslagna utdelningen till aktieägarna, har det varit tyst på kommentarer från Rottneros verkställande ledning.
Men nu – i samband med offentliggörandet av bolagets första kvartalsrapport för i år – kommenterar Rottneros VD Ole Terland (bilden) kort den uppkomna situationen:
”Vi koncentrerar oss nu på att utveckla Rottneros på bästa möjliga sätt med de förutsättningar vi har. Det är business as usual som gäller”, säger han.


Av kvartalsrapporten framgår att Rottneros i likhet med tidigare rapporter balanserar kring nollstrecket. För årets första kvartal redovisar man nu ett resultat efter finansnetto på minus 4 miljoner kronor, vilket är exakt samma som motsvarande kvartal i fjol. Resultatet efter finansnetto för fjolårets fjärde och sista kvartal var noll kronor(räknat i miljoner kronor).

Kassaflödet från den löpande verksamheten i Rottneros-koncernen uppgick till 21 miljoner kronor under årets första kvartal, att jämföra med ett underskott på 32 miljoner kronor motsvarande tidsperiod i fjol. Det positiva kassaflödet förklaras till stor del av en minskning av rörelsekapitalet.

I rapporten konstaterar VD Ole Terland att massamarknaden varit stabil och att leveransvolymerna var oförändrade under kvartalet i jämförelse med såväl fjolårets första som sista kvartal. Dock har priserna, räknat i svenska kronor, sjunkit sett över helåret.

”Den kraftiga prissänkningen slår naturligtvis igenom på bolagets omsättning, eftersom volymerna i stort är oförändrade, men relativt lite på resultatet. Förklaringen ligger i sänkta rörliga kostnader, eftersom våra fasta omkostnader är relativt oförändrade”, säger Ole Terland i sin kommentar.

Ole Terland kommenterar också turbulensen som varit i och kring Rottneros under den senaste tiden i samband med polskregistrerade Arctic Papers försök att köpa upp Rottneros hela aktiestock. Så här säger Rottneros-VD:n i kvartalsrapporten:
”Under det gångna kvartalet har bolaget inkluderande personal, kunder och leverantörer svävat i osäkerhet genom budprocessen som pågått genom erbjudandet att byta Rottnerosaktier mot aktier i Arctic Paper SA. Budprocessen är nu avslutad, det blev inget samgående. Vid årsstämman valdes en ny styrelse. Inga dramatiska förändringar av leveranser till Arctic Paper eller andra kunder är förestående. Inte heller några produktomställningar. Det är BUSINESS AS USUAL som gäller.
Nu koncentrerar vi oss på att utveckla Rottneros på bästa möjliga sätt med de förutsättningar vi har. Flera projekt löper parallellt och jag hoppas snart få återkomma med konkretare information. Vi räknar med att styrkan i den svenska valutan består, så nu gäller det att ställa om oss alla till en låginflationsekonomi och fortsätta kostnadsjakten.”


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK