...
Rapport från BillerudKorsnäs:
”Integrationen går bättre än planerat”

”Första hela kvartalet som det nya BillerudKorsnäs har avslutats och integrationen av de två bolagen går mycket bra”. Det säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg (bilden) i en kommentar till bolagets första hela kvartalsrapport efter Billeruds köp av Korsnäs AB i fjol höstas.
Av kvartalsrapporten framgår att nettoomsättningen för det fusionerade bolaget uppgick till drygt 5,1 miljarder kronor och att det justerade rörelseresultatet, exklusive engångskostnader, hamnar på 432 miljoner kronor.


”Valutaläget med en mycket stark krona sätter högt tryck på vårt rörelseresultat och därför är det glädjande att se att integrationen genererar positiva besparingseffekter utöver våra initiala förväntningar”, säger Per Lindberg.

Första kvartalets justerade rörelseresultatet för BillerudKorsnäs på 432 miljoner kronor var 305 miljoner kronor mer än föregående kvartal. Ökningen beror främst på förvärvet av Korsnäs, liksom nettoomsättningen, som var drygt två miljarder kronor högre än föregående kvartal.

BillerudKorsnäs skriver i rapporten att integrationen och realisering av synergier går bättre än planerat och att de beräknade synergier 77 miljoner kronor har realiserats.
”Vi har därför ökat vårt mål för integrationsprogrammet med 200 miljoner kronor till cirka 530 miljoner kronor i årliga synergier och besparingar från slutet av 2015. Engångskostnader för realisering av synergierna och besparingarna kommer att öka till cirka 200 miljoner kronor, men är klart motiverade givet de förväntade besparingarna”, säger Per Lindberg.

Av kommentarerna till kvartalsrapporten framgår att affärsläget under första kvartalet var något avvaktande men stabilt. Situationen på marknaden varierade mellan bolagets affärsområden.
”Medan Packaging Paper mötte en något svagare marknad än normalt, upplevde Consumer Board en mer tillfredsställande och normal marknad och marknaden för Containerboard förstärktes. Sammantaget väntar vi fortsatt på ett lyft på den europeiska marknaden och som en konsekvens intensifierar vi våra försäljningsinsatser på tillväxtmarknader”, skriver Per Lindberg, som också konstaterar att arbetet med försäljningen av PM 2 i Gävle fortskrider enligt plan och att man räknar med att uppfylla EU:s krav gällande förvärvet av Korsnäs.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK