...
Stora Ensos åtgärdspaket:
1,7 miljarder kr ska sparas
Mats Nordlander är Stora Ensos Sverigechef och ansvarig för ”Renewable Packaging”.

Finlandssvenska skogs- och förpackningskoncernen Stora Enso aviserar nu ett nytt spar- och åtgärdspaket, som ska reducera de fasta kostnaderna med 200 miljoner euro (cirka 1,7 miljarder kronor) inom ett år. Samtidigt kommer man att genomföra en omorganisation, som innebär att dagens fyra affärsområden görs om till tre divisioner. Sparpaketet offentliggjordes samtidigt som koncernen redovisade en förlust för årets första kvartal.
”Jag förstår om den nya planen kan skapa oro hos våra medarbetare”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Jouko Karvinen (bilden) i en kommentar.


Exakt hur sparpaketet och omorganisationen kommer att påverka personalen och antalet anställda har inte redovisats av Stora Enso, men Mats Nordlander, Stora Ensos Sverigechef och ansvarig för affärsområdet ”Renewable Packaging”, flaggar i en intervju med TT för personalförändringar.
”Vi kan inte ge en detaljerad beskrivning av det, men det är klart att ska man dra ner 200 miljoner euro så kommer det också att påverka våra anställda och vår personal, men exakt hur kan vi inte säga i dag”, säger Mats Nordlander i intervjun.

Beskeden om inbesparingar och omorganisation kom samtidigt som koncernen offentliggjorde sin ekonomiska rapport för årets första kvartal, där man redovisar en förlust före skatt på 36 miljoner euro (ca 309 miljoner kronor), vilket kan jämförs med vinsten på 90 miljoner euro (ca 772 miljoner kronor) för motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen för första kvartalet sjönk endast marginellt, från 2,673 miljarder euro till 2,667 miljarder euro. Bolaget förväntar sig ett förlustresultat även för andra kvartalet i år. Den operativa rörelsevinsten förväntas då hamna i nivå med eller något högre än första kvartalets resultat även om omsättningen beräknas öka.

”Problemen som såväl vi som hela branschen just nu upplever är inte enbart kortsiktiga. För sjunde året i rad sjunker den europeiska efterfrågan på tryckta medier och vi räknar med att den utvecklingen fortsätter flera år framåt”, säger Jouko Karvinen.

Den omorganisation som koncernen aviserar i sin rapport innebär att dagens fyra affärsområden görs om till tre divisioner. Affärsområdena ”Building and Living” samt ”Printing and Reading” slås samman till en ny division, som i första hand ska fokusera på morgna verksamheter och marknader. Affärsområdena ”Renewable Packaging” och ”Biomaterials” bildar var sin separat division och ska som tidigare fokusera på innovation och tillväxtmarknader/-verksamheter.

I omorganisationsplanerna ingår också rent geografiska förändringar, som innebär att olika funktioner så långt som möjligt ska centraliseras till en plats istället för flera och att ytterligare alternativ för outsourcing av koncerninterna tjänster ska övervägas. Enlig sparpaketet ska man även överväga försäljning av tillgångar utanför kärnverksamheterna samt intensifiera effektiviseringen av divisionernas och koncernfunktionernas organisationer.

I intervjun med TT säger Mats Nordlander att det svaga kvartalsresultatet var förväntat men att man inom koncernledningen absolut inte är nöjda.
”Resultatet är för svagt. Därför vidtar vi åtgärder för att förbättra det”, säger Mats Nordlander, som också förklarar den nya organisationen med tre divisoner med att man ytterligare vill särskilja koncernens olika verksamheter, där exempelvis förpackningsdelen växer och går bra, medan papperssidan upplever kraftigt minskad efterfrågan.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK