...
2012 blev “ett förlorat år” för tysk plastförpackningsindustri

År 2012 blev något av ett förlorat år för den tyska plastförpackningsindustrin. Det skriver branschorganisationen IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.) i ett pressmeddelande.
Visserligen sjönk nettoomsättningen endast med blygsamma 0,4 procent, och hamnade i paritet med föregående års rekordförsäljning på 13,2 miljarder euro (cirka 113 miljarder kronor), men en mager inhemsk ekonomisk tillväxt och de uppmärksammade finansiella kriserna hos flera medlemländer i eurozonen gjorde att branschens förhoppningar om ännu ett rekordår kom på skam.


Produktionsmässigt sjönk leveranserna av plastförpackningar och plastfilm med 1,8 procent under fjolåret och slutade på 4,2 miljoner ton.

Den viktmässiga minskningen under fjolåret var i första hand föranledd av materialbesparingar vid tillverkningsprocesser och i lägre materialvikt i förpackningar, etc. Dock bidrog även minskad orderingång till att produktionen minskade i vikt räknat.

IK skriver att fjolåret startade bra, men sedan sjönk orderingången, speciellt under senare hälften av 2012. Ordergången var märkbar inom hela industriförpackningsområdet och speciellt inom plastfilmsindustrin.

Förutom minskad efterfrågan fick den tyska plastförpackningsindustrin under 2012 även kämpa mot ytterligare ökande råvarupriser, vilka man inte omedelbart – om ens alls – kunde kompensera sig för genom höjda priser gentemot kunderna.
Konkurrensen från övriga Europa har också ökat, skriver IK, samtidigt som den kraftigt höjda tyska energiavgiften (EEG), som ska bekosta en övergång till mer förnybar energi, har slagit hårt mot de tyska plastförpackningsproducenterna.

Men IK:s något dystra rapport för år 2012 slutar ändå i en optimistisk anda: alla tecken tyder på att det innevarande året 2013 kommer att innebära en vändning och en återgång till tillväxt. I en undersökning om konjunkturutvecklingen, som IK inför andra kvartalet 2013 gjort bland sina drygt 300 medlemsföretag, är medlemmarna överlag optimistiska inför framtiden.

--------------
Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. är Europas största nationella branschorganisation inom plastförpackningar och representerar med sina drygt 300 medlemsföretag lejonparten av den tyska plastförpackningsmarknaden med en årlig produktion av plastförpackningar och –film på mer än fyra miljoner ton.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-04-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK