...
Nolato fortsätter trenden: Redovisar starkt kvartal

Torekov-baserade plastbearbetningskoncernen Nolato inleder det nya verksamhetsåret lika framgångsrikt som man avslutade det förra. 2012 blev koncernens bästa år hittills (läs här) och 2013 års första kvartal fortsätter trenden genom en mycket stark utveckling för samtliga Nolatos affärsområden.
”Försäljningen har utvecklats väl i linje med marknaden. En under kvartalet gynnsam produktmix och god lönsamhet i den senast förvärvade enheten har bidragit till en stark marginal”, konstaterar Nolatos VD och koncernchef Hans Porat (bilden).


För årets första kvartal uppvisar Nolato en omsättningsökning med hela 50 procent, eller i kronor en ökning från 837 miljoner kronor till 1,254 miljarder kronor. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 122 miljoner kronor och resultatet per aktie blev 3:23 kronor (1:41 kronor).

Den största omsättningsökningen noterade affärsområdet Nolato Telecom, som ökade försäljningen med hela 118 procent.
Affärsområdet Nolato Medical, där läkemedelsförpackningstillverkarna Nolato Cerbo i Trollhättan och Nolato Jaycare i Portsmouth och Newcastle, England, ingår, redovisar en omsättningsökning på 33 procent, från 246 till 328 miljoner kronor och ett EBITA-resultat på 43 miljoner kronor (31)


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK