...
Allt mindre koldioxidutsläpp från svensk wellpappindustri

Den svenska wellpappindustrin fortsätter att minska sina koldioxidutsläpp. Det visar mätningar, som redovisas av SWIF (Svenska Wellpappföreningen).
”De senaste tre åren har de genomsnittliga koldioxidutsläppen för wellpapp minskat från 784 kg/t till 746 kg/t. Den största anledningen är en betydande reducering av elanvändning vid produktionen”, säger Lennart Uhlmann (bilden), VD för SWIF.


Under mätperioden 2006 – 2008 minskade utsläppen med 11,7 procent och för den senaste mätperioden, som omfattar 2009 – 2011, har CO2-utsläppen för tillverkning av wellpapp minskat med ytterligare 4,8 procent.

Tillverkare av pappersmassa har investerat tungt i energireducerande tillverkningsprocesser de senaste fyra till fem åren. Bland annat har stora kokmaskiner för bark och andra biobränslen kombinerats med ångturbiner för elproduktion.
”Wellpappindustrin har också intensifierat återanvändningen av fiber för tillverkning av wellpapp. Återanvändningen av papper i tillverkningen av ny wellpapp har ökat från 82 procent år 2009 till 85 procent år 2012”, fortsätter Lennart Uhlmann..

Den miljömässiga inverkan, som wellpapp har, är beräknad av den europeiska wellpapporganisationen FEFCO, som genomför omfattande studier kring wellpappens livscykel, dess miljöpåverkan samt dess tekniska och ekonomiska aspekter.

------------------------------------
Svenska Wellpappföreningen (SWIF) bildades 1954 och är en branschförening för wellpappindustrin. Medlemmar är landets tongivande wellpappaktörer. Föreningens uppgift är att främja branschens utveckling, bland annat genom att bevaka branschintressen inom ekonomi, teknik och miljö. Ett arbete som sker i samarbete med branschföreningar i andra länder. Vidare arrangerar föreningen i viss utsträckning seminarier och yrkesutbildningar, exempelvis i tryckteknik och stansning. Som avsändare vid informationsgivning använder SWIF allt oftare begreppet Svensk Wellpapp.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK