...
BillerudKorsnäs uppfyller EU-kraven: Säljer pappersmaskinen PM2 i Gävle

BillerudKorsnäs ska sälja pappersmaskinen PM2 vid produktionsenheten i Gävle till det nystartade bolaget SwedPaper AB. Affären är ett led i uppfyllandet av de krav som EU-kommissionen ställde vid godkännandet av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs, vilken effektuerades i slutet av november i fjol.
Bakom SwedPaper står de fyra privata investerarna Mikael Colebring, Peter Ekman, Lars-Åke Brännström och Lars-Eric Boreström, vilka alla har lång erfarenhet av entreprenörskap, bland annat inom pappersindustrin.


Affären, som även den måste godkännas av EU-kommissionen och berörda konkurrensmyndigheter, innebär att PM2-maskinen avyttras till SwedPaper, men att den blir kvar på plats i bruket i Gävle. De nya ägarna SwedPaper kommer att fortsätta att producera kraft- och säckpapper på maskinen och man kommer också att ta över flertalet av de av BillerudKorsnäs kunder, som i dag köper papper från PM2:an, samt även bygga upp en egen kundkrets för att till fullo kunna utnyttja maskinens kapacitet.

I uppgörelsen ingår också att BillerudKorsnäs ska leverera pappersmassa, ånga och vatten till SwedPaper. Massaleveransen är satt till maximalt 66.000 tom per år med en prissättning som kommer att följa marknadspriset.

PM2 i Gävle sysselsätter omkring 60 anställda och dessa erbjuds nu anställning hos SwedPaper.
”PM2 är en maskin som är känd för att göra bra papper och som har en färdig organisation. Vi visade intresse så fort vi hörde talas om försäljningen”, säger en av delägarna i SwedPaper, Lars-Åke Brännström, till Arbetarbladet i Gävle.

Den övriga verksamheten vid produktionsenheten i Gävle berörs ej av affären utan kvarstår oförändrad i BillerudKorsnäs ägo.

För BillerudKorsnäs del innebär det nu träffade avtalet med SwedPaper att försäljningen av massa till SwedPaper kommer att redovisas under affärsområdet Packaging Paper. Bolaget skriver också i ett pressmeddelande att avyttringen av PM2 inte får någon påverkan på tidigare kommunicerade synergi- och besparingsprogram för BillerudKorsnäskoncernen.

De ekonomiska villkoren för avyttringen av PM2 till SwedPaper har inte offentliggjorts.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Köp/Försäljning/Samgående Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK