...
Handeln ökar sina EMV och sätter mer press på livsmedelsföretagen
Dagligvarukedjornas satsningar på EMV (egna varumärken) – här representerade genom ett urval av ICA:s EMV – är den trend som i dagsläget påverkar de svenska livsmedelsföretagen mest.
Så här listade Li:s medlemsföretag vilka de anser är de tre viktigaste konsumenttrenderna, som i dagläget påverkar produktionen. (Klicka i bilden för större bild)

De svenska dagligvarukedjornas ökade satsningar på egna varumärken är den trend som påverkar livsmedelsproducenterna överlägset mest just nu. Det visar Livsmedelsföretagens (Li) nya konjunkturenkät. Även efterfrågan på hälsosamma alternativ är en het trend, medan suget efter närodlat och ekologiskt har planat ut.
I enkäten har Li:s medlemsföretag rangordnat de tre trender, som påverkar den egna produktionen mest just nu. 75 procent av företagen ser handelns egna varumärken (EMV) som en av de tre viktigaste trenderna och 50 procent av dem anger EMV som den enskilt viktigaste trenden.


”Det är tydligt att en klar majoritet av livsmedelsproducenterna, vare sig de är EMV-leverantörer i dag eller inte, påverkas starkt av dagligvarukedjornas ökade satsningar på de egna varumärkena”, säger Li:s chefsekonom Carl Eckerdal.

En tidigare undersökning visar att för drygt två tredjedelar av medlemsföretagen i Li är produktion för EMV mindre lönsam än övrig produktion. I många fall har livsmedelsproducenterna dock knappast något val, eftersom produktion av EMV-produkter för en dagligvarukedja oftast är ett villkor för att livsmedelsproducenten även ska få sälja sina egna produkter i butikerna.

Av Li:s nya konjunkturenkät framgår också att den hälsosamma trenden håller i sig. Hälften av företagen ringar in konsumenternas intresse för hälsosammare alternativ som en av de tre viktigaste trenderna.
Däremot tycks konsumenternas önskemål om närodlade och ekologiska produkter ha klingat av. Ekologiska produkter svarar i dag för knappt fyra procent av dagligvaruhandelns försäljning och försäljningen har inte ökat nämnvärt under senare år.
Detta faktum märks också i Li:s konjunkturenkät, där närodlat och ekologiskt placerar sig i botten på trendlistan.
”Det hänger delvis samman med att dessa produkter utgör en liten andel av utbudet i flera företag, men också på att efterfrågan i konsumentledet planat ut för dessa varukategorier”, säger Carl Eckerdal.

När det gäller själva konjunkturläget för svenska livsmedelsföretag sticker exporten av livsmedel ut positivt. Exporttillväxten var god under årets inledande kvartal, visar enkäten. Enligt offentlig statistik ökade exporten av mat och dryck med 17 procent under årets första två månader. Företagen tror på fortsatt tillväxt, om än i något makligare takt, under det kommande halvåret.
Företagens försäljning på hemmamarknaden utvecklades däremot svagt med en knapp volymuppgång. Takten i personalneddragningarna bland Livsmedelsföretagens medlemsföretag var oförminskad och råvarukostnaderna fortsatte att stiga.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK