...
Skarp kritik från LRF:
”Stoppa vilseledande matmärkning som ger sken av svenska produkter”
”Livsmedelsverket måste rensa upp bland livsmedelsmärkningarna”, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson. (Bild: Henrik Witt)

Rensa upp i märkningen av livsmedel! Allt för många producenter försöker åka snålskjuts på de svenska böndernas goda renommé vad gäller djur- och miljövård och märker sina livsmedelsförpackningar, så att de ger intryck av att produkterna har svenskt ursprung trots att de inte har det. Det är inte acceptabelt!
Den hårda kritiken framför LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
”Livsmedelsverket, som ansvarar för kontroll av livsmedelsmärkning, bör i högre utsträckning granska det helhetsintryck av ursprung som ges på förpackningarna”, skriver Helena Jonsson.


I debattartikeln (läs den i sin helhet här), skriver Helena Jonsson att svenskarnas matintresse är stort och att allt fler vill veta var maten kommer ifrån och hur den är producerad. Livsmedelsföretagen å sin sida gör sitt bästa för att hänga med, men detta leder ibland till att man vilseleder konsumenterna genom att ge sken av att produkter har svenskt ursprung, fast sanningen många gånger är en annan.

”Redan med nuvarande regler är det möjligt att granska vilseledande marknadsföring. Livsmedelsmärkningen regleras av nationella märkningsföreskrifter som baseras på EU:s gemensamma lagstiftning. Av dagens föreskrifter framgår tydligt att livsmedlens märkning och utformning inte får vara sådan att den på ett avgörande sätt ska vilseleda köparen, särskilt om beskaffenhet, identitet, egenskaper, ursprung eller härkomst. Av EU:s förordning framgår vidare att ´uppgift om ursprungsland eller härkomstplats bör alltid lämnas på ett sätt som inte vilseleder konsumenten´”, skriver Helena Jonasson.

Men reglerna efterföljs inte, menar LRF-ordföranden. Livsmedelproducenter, som pryder sina förpackningar med bilder på klassisk svenska gårdar, eller betande kor, eller rödrutiga dukar och samtidigt ger produkterna klassiska svenska namn, försöker ge sken av något man inte är. Och stressade konsumenter tror att man köper svenska produkter och på så sätt stödjer svensk livsmedelsproduktion. Det är att vilseleda konsumenterna!

”LRF menar att det är dags att myndigheterna rensar upp i märkningen. Ingen ska behöva köpa grisen i säcken”, avslutar Helena Jonsson sin debattartikel.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Etikett/Märkning Etikett/Märkning Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK