...
Fortsatt ökad global efterfrågan på EPS
Cellplast eller EPS (expanderad polystyren) används som transportskydd och isolermaterial inom förpackningsområdet, men kan också användas i andra emballagekoncept, som exempelvis bildens prisbelönta pallcontainerkoncept Foamtanier från danska  SCA Packaging Flamingo.

Den globala efterfrågan på cellplast (expanderad polystyren eller EPS) inom konstruktions- och förpackningssektorerna kommer att fortsätta att öka, om än i något långsammare takt än de senaste åren. Det förutspår internationella undersökningsföretaget Ceresana i en nyligen publicerad rapport.
Marknaden beräknas öka med cirka 3,8 procent om året de närmaste åtta åren och år 2020 nå en global marknadsvolym som är värd 15 miljarder US dollar (cirka 100 miljarder kronor).


De senaste åtta åren har EPS-sektorn ökat med i storleksordningen 4,8 procent om året, men den ökningstakten beräknas alltså minska något i fortsättningen. Viktiga faktorer som driver EPS-marknaden framåt är enligt Ceresana den återhämtning som skett inom byggsektorn efter den finansiella och ekonomiska krisen under 2008/2009 och statliga finansierade program för att förbättra energieffektiviteten som är positiva för EPS-branschen samt den ökade förbrukning av EPS-utrustade transportförpackningar, som följer med det ökade välståndet och växande befolkningsunderlag i tillväxtländer.

Asia-Pacific är helt klart den region, som förbrukar mest EPS – 54 procent av den globala efterfrågan finns där. Därefter följer Väst- och Centraleuropa. Ceresana förutspår nu att fördelningen av marknadsandelar kommer att förändras under den kommande åttaårscykeln. Asien-Pacific-regionen förväntas växa än mer på bekostnad av de mättade marknaderna i Västeuropa och Nordamerika, liksom att EPS-marknaderna i utvecklings- och tillväxtländer kommer att växa väsentligt under perioden tack vare ökat välstånd och växande befolkning. Den i särklass största ökningen av EPS-förbrukning på nationsnivå förväntas inte oväntat ske i Kina.

Ceresanas EPS-rapport är indelad i fyra avdelningar, där kapitel 1 är en beskrivning och analys av den globala EPS-marknaden, inklusive en översikt över förväntad utveckling på såväl nations- och världsdelnivå.
I kapitel 2 ges en detaljerad analys av EPS-marknaden i de 15 viktigaste länderna. I analyserna är EPS-förbrukningen uppdelad på områdena Förpackningar, Konstruktion och Andra applikationer.
Kapitel 3 i rapporten analyserar hur EPS används som isolermaterial i form av block eller ark samt hur det används inom förpackningsområdet som skydd för känsliga produkter som elektronik, etc. och som isoler- och skyddsmaterial för färska livsmedel, etc.
Det fjärde kapitlet i rapporten innehåller en omfattande sammanställning på EPS-tillverkare och –leverantörer, med uppgifter om omsättning, vinster, produktsortiment, kapacitet, kontaktuppgifter, mm., mm.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK