...
Lunds universitet satsar på logistikforskning i Helsingborg
Per Eriksson (t.v.) rektor för Lunds universitet och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, gläds åt samarbetet och storsatsningen på logistikforskning vid Campus Helsingborg.
Helsingborgs hamn är i dag Sveriges näst största containerhamn. (Bild: Helsingborgs Hamn)

ReLog är namnet på en forskningsplattform, som ska utveckla morgondagens handels- och citylogistik i samarbete mellan stad, universitet, VINNOVA och näringsliv i Helsingborg. Projektet leds av Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola (LTH) och forskningen kommer att integrera den kompetens i logistik och tjänstevetenskap som redan är etablerad på Campus Helsingborg.
Utgångspunkten för satsningen på den nya forskningsplattformen är logistikens ökade betydelse för handeln. Handelsstaden Helsingborg är ett logistiskt nav för varor och transporter och stadens hamn har utvecklats till Sveriges näst största containerhamn.


”Helsingborg har många stora logistik- och handelsföretag, och det är självklart att göra satsningen här. Campus Helsingborg är väl integrerat med näringslivet och det finns en gemensam ambition att utveckla regionen”, säger Daniel Hellström, forskningsledare för ReLog och docent vid Lunds universitet.

Helsingborgs stad har identifierat logistik som ett prioriterat område för forskning och högre utbildning. Karaktären på stadens näringsliv har varit ett avgörande skäl till etableringen av utbildning och forskning inom logistik i Helsingborg.
”Det är strategiskt viktigt för Helsingborgs utveckling att Campus Helsingborg växer med fler studenter och mer forskning. Satsningen inom logistikområdet stärker Helsingborgs roll som logistiknav och kommer att skapa många spännande synergier med stadens näringsliv”, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg stad.

Lunds Tekniska Högskola har redan idag starka forskningsmiljöer inom logistik och förpackningslogistik. Satsningen innebär ökade möjligheter att utveckla forskningen med inriktning på handelslogistik och citylogistik.
”Universitetets spjutspetsforskning inom logistik är ett utmärkt komplement till det stora logistikkunnande som redan finns i Helsingborgs näringsliv. Det är ett mycket gott exempel på hur insatser från universitet, näringsliv och politik kan samverka för att få fram ny kunskap och innovationer i form av nya framgångsrika tjänster, produkter och arbetssätt och även start av nya företag”, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

Forskningen inom ReLog integrerar den kompetens i logistik och tjänstevetenskap, som är etablerad på Campus Helsingborg. Det nära samarbetet med logistik- och handelsföretagen ger bra förutsättningar för tillämpad forskning.
”Campus Helsingborg har nu en kritisk massa studenter och en snabbt växande forskningsmiljö. ReLog kommer att ha stor betydelse för att utveckla forskningsmiljön ännu mer”, säger Jesper Falkheimer, rektor för Campus Helsingborg.

Projektet ReLog finansieras i uppstartsfasen gemensamt av Helsingborgs stad, VINNOVA och Lunds universitet. Efter tre år ska forskningsplattformen vara helt självförsörjande.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK