...
Svenska Retursystem får logistikpris

Svenska Retursystem är nominerade till Stora Logistik & Transportpriset inom kategorin Årets materialhanteringslösning. Företaget nomineras för sina insatser att förenkla, effektivisera och minska koldioxidutsläppen för dagligvaruhandeln.
Svenska Retursystems grundidé är att konsumentprodukter ska levereras i returenheter som hela tiden återanvänds i ett system i stället för att levereras i engångsemballage
I dagsläget levererar och återtar Svenska Retursystem årligen över 110 miljoner returlådor i systemet, vilket innebär att över 400.000 enheter dagligen används som lastbärare i branschens varuflöden.


I motiveringen till Svenska Retursystems utmärkelse står det:
Svenska Retursystem genomför förändringar i systemet för returhelpallar vilket kommer att gynna dagligvarubranschen som helhet. Färre avgiftstyper och förändrad dygnshyra ska förenkla och effektivisera det befintliga systemet för returhelpallar och samtidigt möjliggöra ett ökat användande av returhelpallar, istället för användandet av EUR-pallar, och med returpallarna därmed effektivisera varuflödena och minska utsläppen av CO2”.

Priset delas ut av tidningen Transport & Logistik iDag på mässan Logistik & Transport i Göteborg den 29 maj.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt Plast Transport

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK