...
Koncernen Valmet återuppstår när delningen av Metso blir verklighet

Som vi tidigare meddelat har finska Metso Corporation, som är en stor global tillverkare av bland annat massa-, pappers- och kartongmaskiner, inlett en process, där man undersöker möjligheterna att dela upp bolaget i två separata koncerner (läs här).
Nu verkar det som om delningen blir av: Metso meddelar nämligen att bolagsstyrelsen godkänt en sådan uppdelning och Metso har också fått klartecken till en delning av bolaget från de flesta av sina långivare.


Delningsprocessen innebär att Metsos massa-, pappers- och kraftdivisioner bildar en ny koncern, som får namnet Valmet Corporation, medan gruv-, schaktnings- och automationsdivisionerna formerar en egen koncern, som fortsätter att verka under namnet Metso Corporation. Noterbart är att detta innebär att koncernen Valmet återuppstår, eftersom nuvarande Metso Corporation bildades 1999, då bolagen Valmet och Rauma slogs samman.

Metsos styrelseordförande Jukka Viinanen säger att styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner delningen av bolaget.
”Efter att noggrant ha granskat olika alternativ för att gynna Metsos strategi och tillväxt har styrelsen dragit slutsatsen att en avknoppning av Metsos massa-, pappers- och kraftverksamheter har störst potential att förse såväl den nya koncernen Valmet som Metso med distinkta tillväxtstrategier. Styrelsen anser att en delning skapar två attraktiva investeringsalternativ, vilket även ger goda möjligheter att öka värdet för aktieägarna”, säger Jukka Viinanen.

”Som mångårig Metso-anställd är jag stolt över att våra massa-, pappers- och kraftverksamheter har utvecklats så starkt det senaste decenniet och nu är redo att ta nästa steg som ett självständigt bolag. Namnet Valmet speglar det arv som genomsyrar dessa företag och är en symbol för tekniska landvinningar. Jag är övertygad om att en delning i två separata bolag gynnar båda bolagen och att såväl Valmet som Metso blir betydande och ledande globala företag med starka balansräkningar”, säger Metsos VD och koncernchef Matti Kähkönen i en kommentar.

Vid en uppdelning i två koncernen skulle den nya koncernen Valmet få en beräknad nettoomsättning på drygt tre miljarder euro (cirka 26 miljarder kronor) ett EBITA-resultat på cirka 192 miljoner euro (ca 1,7 miljarder kr). Den kvarvarande Metsokoncernen får en omsättning på cirka 4,5 miljarder euro (ca 39 miljarder kr) och ett EBITA-resultat på 496 miljoner euro (ca 4,3 miljarder kr).

Styrelsens klartecken till delningen av Metso innebär att planering och genomförande av alla nödvändiga ekonomiska och administrativa processer nu kommer inledas. Delningen ska sedan godkännas av en extra bolagsstämma i Metso, vilken troligen kommer att hållas den 1 oktober i år.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående Maskin och Utrustning Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK