...
Iggesund uppgraderar Incada-kartongen
Iggesund ger Incada en rejäl ansiktslyftning – vitare, ljusare och styvare. (Foto: Rolf Andersson, Bildbolaget)

Iggesund Paperboard aviserar en uppgradering av sin falskartong Incada. Från och med i höst kommer Incada att vara vitare och ljusare samtidigt som en rad andra egenskaper med bäring på tryckegenskaper förbättras. För den mer uttalade förpackningskartongen Incada Exel aviseras också förbättring av styvheten med så mycket som 10-15 procent för ytvikter över 300 gram per kvadratmeter.
”Det här ger våra kunder möjlighet att minska förpackningsvikterna samtidigt som skyddet för innehållet är oförändrat”, säger Robin Lewis, produktchef för Incada.


Iggesund Paperboard skriver i ett pressmeddelande att förbättringen av styvheten också inneburit att man gjort om ytviktssortimentet för Incada Exel för att anpassa sig till vad den nuvarande kundbasen efterfrågar. Andra påtagliga förbättringar är att lukt- och smakegenskaperna förbättrats så att man hamnat under Robinson-testets detektionsgräns på 0,6. Den förbättrade vitheten uppgår till 7,5 enheter på CIE-skalan, och den stora delen ligger på l-värdet som är kritiskt för färgåtergivningen Likaså har körbarheten förbättrats så att Incada ska fungera ännu bättre i kundernas processer.

”Incada introducerades 2001 och sedan dess har vi gjort många mindre, kvalitetshöjande förändringar. Det här är ett större steg, som definitivt stärker vår ställning på marknaden”, konstaterar Robin Lewis.

Incada tillverkas vid Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington, där man nyligen byt energikälla – från fossil naturgas till ett biomassadrivet kraftvärmeverk (läs här). Iggesund Paperboard skriver att de minskade koldioxidutsläppen vid bruket i Workington också är något som positivt påverkar kundernas syn på Incada-kartongen.
”Det stärker vår argumentation ytterligare. Kartong är generellt sett ett mycket hållbart förpackningsmaterial. Med vårt byte av energikälla och uppgraderingen av Incada så ligger vi i topp på falskartongmarknaden, både vad gäller produktegenskaper och hållbarhet”, avslutar Robin Lewis.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK