...
Även Irland kommer nu att införa neutrala cigarettpaket

Irlands regering har nu gett hälsoministern James Reilly (bilden) klartecken att börja arbeta fram ett lagförslag, som innebär att landet inför neutrala och standardiserade tobaksförpackningar enligt samma koncept som tidigare Australien gjort (läs här) och Nya Zeeland är gång att göra (läs här).
Den irländska regeringen hoppas att en ny lag, som gör att alla tobaksförpackningar i landet ska ha en enhetlig standardfärg och förses med stora hälsovarningar i text och bild, ska kunna träda i kraft redan i början av nästa år. Irland kommer i så fall troligen att hinna före Nya Zeeland och blir då det andra landet i världen som inför neutrala tobaksförpackningar.


”Det är med stor glädje som jag kan berätta att jag fått regeringens godkännande för att påbörja införandet av neutrala tobaksförpackningar i Irland. Även om många kommer att ha invändningar mot förslaget, är jag övertygad om att det kommer att få stort stöd bara av det skälet att det kommer att rädda liv”, säger James Reilly i ett medieuttalande.

Forskning har visat att neutrala paket med distinkta och avskräckande varningar gör tobaksprodukterna mindre attraktiva, inte minst för ungdomar. Detta kan bidra till att minska tobakskonsumtionen, bland annat genom att färre unga börjar röka.
”Att införa neutrala paket kommer att ta ifrån tobaksindustrin deras sista möjlighet att marknadsföra sina dödliga produkter i Irland”, säger James Reilly

Den irländska hälsoministern har gjort sig känd för sitt starka engagemang för att minska tobakskonsumtionen genom att begränsa industrins marknadsföring. Han har tidigare berättat att han drabbats personligen genom att han förlorat en rökande bror i lungcancer och sett sin far, också rökare, bli blind på grund av stroke.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK