...
Ökad efterfrågan på smaksatt mjölk

Tetra Pak har genomfört en marknadsundersökning som visar på ett kraftigt uppsving i efterfrågan på drickfärdiga och smaksatta mjölkdrinkar, på bekostnad av vanlig mjölk. Ökningen blir störst i utvecklingsländer med Kina och Indien i topp.
I undersökningen, som publiceras i sjätte upplagan av Tetra Pak Dairy Index, konstaterars att utvecklingen inom smaksatta mjölkdrinkar drivs av stressade men hälso- och smakmedvetna konsumenter. Enligt Tetra Pak är den ökande efterfrågan på smaksatt mjölk en sporre som också kommer att betyda ökad tillväxt inom mejeriindustrin.


Enligt Tetra Paks undersökning kommer smaksatt mjölk, som är den näst vanligaste drickbara mejeriprodukten efter vanlig vit mjölk, att årligen öka med 4,1 procent mellan år 2012 och 2015, vilket i volym innebär en ökning från 17,0 miljarder liter till 19,2 miljarder liter. Den ökade förbrukningen sker främst i utvecklingsländer, där det finns en potential för produkter med fokus på hälsa och en marknad för nya smaker.

Under samma tidsperiod förväntas förbrukningen av vit mjölk öka årligen med 1,7 procent – från 208,5 miljarder liter till 219,5 miljarder liter.

Sammantaget kommer hela segmentet med flytande mejeriprodukter, så kallade LDP (Liquid Dairy Products), att öka med 2,4 procent årligen och år 2015 nå upp till 301,3 miljarder liter.

Tetra Paks undersökning visar att mellan år 2009 och 2012 drevs utvecklingen inom smaksattmjölk i huvudsak av fyra länder: Kina, Indien, Brasilien och Indonesien. Den sydostasiatiska influensen är ingen tillfällighet: nästan hälften, eller 47 procent, av världsproduktionen av smaksatt mjölk konsumeras av de sex asiatiska länderna Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna och Thailand.
Undersökningen visar också Kina är den enskilt största marknaden för smaksatt mjölk följt av USA och Indien.

”När vit mjölk blir alltmer standardiserad erbjuder smaksatt mjölk mejerierna en möjlighet att såväl öka sina vinster som ge konsumenterna produkter med mervärde. Med de rätta smakerna och förpackningar med rätt utformning och storlek kan smaksatt mjölk erbjuda ett stort utbud som tillfredsställer konsumenternas hälso-, närings- och livsstilsbehov”, säger Tetra Pak VD och koncernchef Dennis Jönsson i en kommentar till undersökningen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK