...
Spin-off-företaget TamperSeal lanserar nu sin första produkt

TamperSeal AB, med kontor i Science Park Halmstad och i Lund, har tagit fram ett helt nytt koncept för att motverka butikssnatterier och produktmanipulation. Efter flera års utveckling och förberedelser är TamperSeal AB nu redo att lansera sin första produkt, som är ett säkerhetssystem för att motverka förpackningsmanipulationer och snatterier ute i butik.
TamperSeal grundades 2010 av professor Sten Wandel (bilden), som ett "spin-off"-företag från Lunds Universitet. TamperSeal är inriktat på att utveckla och marknadsföra system för intelligent produktförsegling och autentisering.


Science Park i Halmstad skriver i ett pressmeddelande att TamperSeal nyligen har installerat ett testsystem i en butik hos en stor svensk elektronikkedja.
TamperSeals produkt har ett helt nytt sätt att förebygga och upptäcka snatterier i samma ögonblick de begås. Systemet, som skyddar det ordinarie produktlarmet, aktiveras vid försök till manipulation med förpackningen eller snatterier. Utöver ett snabbt och direkt meddelande till personalens läsplattor med information om incidenten och ett foto över den aktuella platsen i butiken, leds personalen till platsen med hjälp av ljud- och ljusalarm. På så sätt finns det möjlighet att avbryta snatteriförsöket och produkten kan stanna kvar i butiken i oskadat skick och med det kommersiella värdet intakt.

TamperSeals ambition är att säkerställa produkters ursprung och kvalitet i syfte att uppnå förväntat värde och säkerhet för slutanvändaren samt att upprätthålla förtroende för originalprodukten och dess tillverkare. Målet är att reducera och spåra stölder samt försvåra försäljning av piratkopierade produkter. Teknologin bakom den nya produktlinjen är patentskyddad i USA, Sverige, England, Tyskland, Frankrike, Australien och Mexiko samt patentsökt i Kina. 

I Sverige uppgår de årliga kostnaderna för snatteri till omkring 3,0 miljarder kronor, motsvarande 0,65 procent av detaljhandelns omsättning. Snatterier är vanligast förekommande i elektronik-, livsmedels-, kläd- och kosmetikabranschen och genomförs till största delen genom manipulering av funktionen på befintliga produktlarm. Antalet stölder som begås av organiserade ligor ökar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK