...
Prisbelönt koncept räddar liv i Zambia:
Förpackningen passar in i tomrummet mellan flaskorna i en Coca-Cola-back!
Förpackningen AirPod innehåller läkemedel, vätskeersättningssalt, doseringsinformation, etc. och är specialutformad för att passa in i tomrummet som finns mellan flaskorna i en Coca-Cola-back!

En minst sagt annorlunda och unik förpackningslösning har belönats i den prestigefyllda förpackningstävlingen DuPont Awards. Medicinförpackningen AirPod är nämligen speciellt utformad för att passa in i tomrummet mellan flaskorna i en Coca-Cola-back! Förpackningen är tänkt att samdistribueras tillsammans med flaskbackarna för att enkelt och snabbt nå ut med medicin och information till behövande på avlägsna platser runt om i världen.
Bakom förpackningskonceptet finns den ideella organisationen ColaLife, som just nu använder Coca-Colas distributionsnät för att nå ut med läkemedel mot diarré till behövande i Zambia.


Idén till en förpackning, som skulle kunna utnyttja mellanrummen mellan flaskorna i en Coca-Cola-back, kom från ColaLife och den praktiska förpackningslösningen utvecklades av design- och varumärkesbyrån pi global.

”Det främsta kriteriet i konceptet var att förpackningen skulle passa in i Coca-Colas backar. Så vi började med att utforma själva förpackningen, vilket är ovanligt för sådana här hälso- och sjukvårdsprojekt, där förpackningsutvecklingen ofta kommer in sent i bilden”, säger ColaLifes grundare och VD Simon Berry.

Förpackningen AirPod, som blev resultatet av utvecklingsarbetet, tillverkas i Storbritannien av Charpak Ltd. Den utgörs av en djupdragen och specialutformad behållare bestående av återvunnen PET (rPET), omgiven av tunna ytterlager av jungfrulig PET. Väggtjockleken är 0,8 millimeter och andelen rPET är 90 procent. Behållaren värmeförsluts med ett plastlock från Amcor Flexibles. Locket har ytterst små perforeringar, som gör att förpackningen klarar sådana inre tryckförändringar som kan uppstå på grund av snabba temperatur- och höjdförändringar under transport.

AirPod-förpackningen är helt transparent och fri från grafiska element. All information om innehåll, etc. sker med hjälp av bipacksedlar, etc. som lätt kan ses genom den genomskinliga ytterförpackningen. Inne i AirPod-förpackningen kan sedan packas läkemedelsförpackningar, bruksanvisningar,. etc. men även små behållare med vätskeersättningsmedel, mm.

Den glasklara AikrPod-behållaren kan också – sedan innehållet avlägsnats – användas för desinficering av dricksvatten med hjälp av solljus (s. k. SODIS – Solar Water Disinfection). Behållaren tjänstgör även som ett ”mätglas”, vilket underlättar en korrekt dosering av det medföljande vätskeersättningsmedlet.

För närvarande används AirPod-konceptet för att distribuera läkemedel mot diarré till behövande i Zambia. Projektet kallas ”Kit Yamoyo” (“för livet”) och ska pågå i ett år.

Om Kit Yamoyo-projektet faller väl ut är det meningen att AirPod-konceptet ska användas även på andra platser i världen, där liknande behov finns eller uppstår. Coca-Cola har ju ett mycket omfattande och väl utbyggt distributionsnät, som ofta når ut till även de mest avlägsna och svårtillgängliga platser, och genom att åka ”snålskjuts” på Coca-Colas backar kan man alltså enkelt och snabbt nå ut med medicin och andra förnödenheter till behövande..!


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Läkemedel Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK