...
Stora Enso vill skifta produktion från finpapper till wellpappråvara

Stora Enso har planer på att ändra inriktning på produktionen vid Varkaus bruk i sydöstra Finland och gå från finpapperstillverkning till produktion av wellpappråvara.
Enligt ett pressmeddelande från Stora Enso har man beslutat att påbörja en genomförbarhetsstudie avseende konvertering av finpappersmaskinen (bilden) vid Varkaus Bruk till att tillverka nyfiberbaserad wellpappråvara (containerboard).
Resultatet av en nyligen avslutad inledande förstudie ger stöd åt en fortsatt process. Genomförbarhetsstudien väntas bli klar under första kvartalet 2014 och i den görs en utvärdering av lönsamheten för projektet med att börja tillverka wellpappråvara vid Varkaus Bruk.


”Det här är ett tillfälle för oss att dra nytta av två marknadskrafter, den ena en sjunkande global marknad för finpapper och den andra en allt större global marknad för kartong. Detta ger oss en möjlighet att växa på wellpappmarknaden till en konkurrenskraftig investeringskostnad”, säger Hannu Alalauri, SVP, Packaging Solutions, Stora Enso Renewable Packaging.

Om investeringsbeslutet fattas efter genomförbarhetsstudien, beräknas investeringskostnaden för projektet bli cirka 80–100 miljoner euro, vilket är i linje med Stora Ensos investeringskriterier. Att utnyttja existerande kapacitet inom koncernen genom en konvertering till nya produktlinjer ingår som en del i Stora Enso förvandling mot ett värdeskapande företag för förnybara material med fokus på tillväxtmarknader.

”Wellpapprodukter är ett viktigt tillväxtområde för Stora Enso. Vi har redan investerat 280 miljoner euro i vårt bruk för returfiberbaserad wellpappråvara i Ostroleka i Polen och nu undersöker vi aktivt möjligheter till nästa steg inom nyfiberbaserade förpackningar”, säger Hannu Alalauri.

Varkaus Bruk har 260 anställda och pappersmaskinen har en årskapacitet på 285.000 ton obestruket finpapper. Maskinen genomgick under år 2007 en genomgripande ombyggnad och modernisering, utförd av Metso. Den tänkbara kapaciteten för kartongmaskinen skulle bli cirka 350.000 ton per år.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK