...
Materialåtervinning av dryckeskartong ger större miljövinster än förbränning

IVL Svenska Miljöinstitutet, har på uppdrag av Tetra Pak undersökt miljövinsterna med att återvinna dryckeskartong, dels genom förbränning med energiåtervinning, dels genom materialåtervinning till nya produkter.
Syftet med undersökningen har varit att ge ny kunskap om, och vägledning till, vilken återvinning som är mest resurseffektiv och vad som kan göras för att förbättra effektiviteten ytterligare.
Resultatet av undersökningen visar att materialåtervinning ger störst miljövinster, bland annat för att materialåtervinning sparar mer energi än förbränning/energiåtervinning.


”Studien ger oss klara fakta att materialåtervinning lönar sig miljömässigt. Tillsammans med kunder och andra partners, som exempelvis Världsnaturfonden WWF, arbetar vi för att öka återvinningen i linje med förväntningarna både från allmänhet och från myndigheter. Nu har vi svart på vitt att vi är inne på rätt spår”, säger Erik Lindroth, miljödirektör för Tetra Pak Sverige.

Livscykelanalysstudien från IVL, som undersökt den s k ”end-of-life”-delen i livscykeln, fokuserar på att undersöka situationen både från ett energiperspektiv och från ett klimatperspektiv. För att få bättre bredd i resultatet undersöktes fem olika scenarier för energimixen i Sverige och även tre olika återvinningsgrader för plastfraktionen från dryckeskartong.

Undersökningen visar att materialåtervinning är att föredra eftersom:

  • Materialåtervinning sparar sju gånger så mycket energi än vad som går åt i hela återvinningsprocessen. Materialåtervinning sparar mer energi än energiåtervinning i samtliga tre fallstudier som utvärderats.
  • Materialåtervinning är bättre för klimatet redan idag men kommer bli än mer fördelaktigt i framtiden eftersom andelen förnybar energi ökar i Sverige och då även plastfraktionen kommer att kunna återvinnas till nya produkter.
”Studien visar att materialåtervinning är att föredra ur ett miljöperspektiv”, säger Lisa Hallberg, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Som ett resultat av studien har Tetra Pak och kartongproducenten Fiskeby Board redan startat arbetet för att även kunna materialåtervinna plastfraktionen i förpackningarna, med målet att 75 procent av plasten i dryckeskartongerna skall återvinnas inom fem år.

Sedan tidigare har Tetra Pak och WWF gemensamt satsat för att öka återvinningen av vätskekartongförpackningar i Sverige. Kampanjen har varit mycket lyckosam och i februari i år kunde man meddela att återvinningsgraden ökat med flera procentenheter och att det aldrig tidigare har återvunnits så mycket dryckesförpackningar av kartong som nu (läs här).

”I slutändan handlar detta om att få fler av oss i Sverige att återvinna sina dryckeskartonger. Det är lätt att återvinna dryckeskartong till nya produkter och dessutom rätt för miljön. Vi måste helt enkelt bli bättre på att använda planetens resurser smartare”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

Som ett ytterligare led för att öka återvinningen av dryckeskartong har Tetra Pak nu startat ”Sommarmästerskapen i Återvinning” via sin Facebook-sida (klicka här). Där inbjuds allmänheten inbjuds att dela filmer på hur snabbt de kan platta till en dryckeskartong och i mitten av augusti utses vinnaren.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK