...
2.500 anställda mister jobben hos Stora Enso

2.500 anställda – varav 1.400 i Sverige och Finland – beräknas förlora sina jobb, när Stora Enso genomför sitt nya stora effektiviserings- och strukturförenklingsprogram, som man aviserade i slutet av april (läs här).
”Den nya omgången av effektiviseringsåtgärder kommer att bli smärtsam för våra medarbetare, som redan fått genomgå flera besparingsprogram på senare tid. Men vi måste möta verkligheten och reagera på den svaga europeiska ekonomin, på strukturellt krympande marknader inom vissa av våra verksamheter och på vår låga lönsamhet”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Jouko Karvinen (bilden).


Effektiviseringsprogrammet innebär att Stora Enso ska fokusera sina olika verksamheter, förenkla verksamheten och möjliggöra större fokus på tillväxt inom värdeskapande affärsverksamheter. Avsikten är att reducera de fasta kostnaderna fram till andra kvartalet 2014 med cirka 1,7 miljarder kronor (200 miljoner euro).

Enligt preliminära uppskattningar skulle effektiviseringsprogrammet alltså innebära en minskning av det totala antalet anställda inom Stora Enso med cirka 2.500 personer. Alla planer och åtgärder kommer att föregås av MBL-förhandlingar på lokal nivå, men i utgångsläget ser den geografiska fördelningen av den planerade personalminskningen ut så här:
Finland                                650
Sverige                               750
Europa exkl. Norden        850
Övriga världen                  250

Programmet kommer att påverka samtliga Stora Ensos affärsområden och verksamhetsgrenar, men i olika mått. Stora Ensos skriver i sitt pressmeddelande att kostnadseffektivitets- och storleksanpassningsåtgärder planeras av respektive affärsområde, koncernintern tjänst och funktion. Åtgärder som planeras inom affärsområden inkluderar identifiering av möjligheter till processeffektivisering inom produktionsenheter och -tjänster samt möjligheter till minskning och centralisering av administrationen vid bruken, förenkling av organisationsstrukturer och minskning av chefsnivåer inom affärsområdenas administration.

”Effektiviseringsåtgärder och personalminskningar kommer att ske från huvudkontoret ner till alla enheter. Det här är väldigt tråkiga besked, men nödvändiga besked”, säger Stora Ensos Sverigechef Mats Nordlander till TT.

Det omfattande besparingsprogrammet innebär dock inga kapacitetsminskningar, slår Stora Enso fast i sitt pressmeddelande. Tvärtom så kommer bolaget att fortsättas att investera i ökad eller förändrad produktion, där man finner så lämpligt. Och tydliga exempel på detta är de två projekt, som Stora Enso presenterat bara de senaste dagarna: dels ombyggnaden vid Skoghalls Bruk (läs här), dels planerna på förändrad produktion vid bruket Varkaus i Finland (läs här)

”Vi måste gasa och bromsa samtidigt för att vara konkurrenskraftiga”, säger Mats Nordlander till TT.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK