...
Multiheadvåg ersatte räknemaskiner!

Våg- och produkthanteringsspecialisten Ishida Europe skriver i ett pressmeddelande att en Ishida CCW-R multiheadvåg med 16 vågskålar och dubbel fördelning, avsedd för höghastighetsförpackningslinjer, har ersatt räknemaskinerna i en linje för förpackning av diskmaskintabletter hos den tyska tillverkaren Thurn Produkte GmbH i Westfalen.
Förpackningshastigheten är nu uppe i 2.000 tabletter per minut, vilket är en ökning med över 53 procent.


Diskmaskintabletterna består av ett pulver, som pressas samman i hydrauliska pressar, och packas individuellt i en flow-packmaskin, innan de packas i en ytterförpackning. Thurn gör också en del andra, liknande produkter, som t ex toalettrengöringstabletter, och eftersom efterfrågan på denna typ av produkter ökar, har man investerat i nya, snabbare tablettpressar. Men man insåg också att de befintliga räknemaskinerna, som noterade varje tillverkad tablett, inte skulle klara den ökade produktionshastigheten. Räknemaskinerna kunde maximalt klara ett flöde av 1.300 tabletter i minuten och de blev därför en begränsande faktor i tillverkningen.

Lösningen blev Ishidas CCW-R multiheadvåg, som med toppmodern vägningsteknik snabbt och tillförlitligt kan bedöma och beräkna ett produktflöde och även välja mellan flera vågkombinationer för maximalt resultat.

Den Ishida-våg, som Thurn installerat, är försedd med dubbel fördelare, vilket gör att man kan packa två förpackningar åt gången, via en fördelningstratt. De spröda tabletterna skyddas från skador under höghastighetsvägningen genom att vågskålarna och alla andra kontaktytor är gummivadderade. Vågen ser inte bara till att vikten i varje förpackning är korrekt utan kontrollerar också, med hjälp av en sofistikerad programvara, antalet tabletter per förpackning,

Den nya multiheadvågen gör nu att packningsprocessen inte längre utgör en trång flaskhals i produktionen. Förpackningshastigheten har kunnat ökas till 2.000 tabletter i minuten, men det finns utrymme för ännu högre vägnings- och packhastigheter.
”Egentligen kör vi multiheadvågen med handbromsen åtdragen! Om vi kopplade fler tablettpressar till vågen, skulle vi kunna igenom köra 2.800 tabletter per minut!”, säger Thurns produktionschef Axel Wild.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-06-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Doserings- och fyllningsutrustningar Marknad Maskin och Utrustning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK