...
Produktionsstörningar påverkar BillerudKorsnäs resultat negativt
BillerudKorsnäs bruk i Gävle.

BillerudKorsnäs resultat för andra kvartalet har påverkats negativt av produktionsproblem under juni i samband med uppstart av KM5 i Frövi efter en omfattande ombyggnad. Resultatet belastas också av högre engångskostnader för integration och omstruktureringar. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2013 kommer att uppgå till ca MSEK 255 och det för engångskostnader justerade resultatet beräknas uppgå till ca MSEK 318.

”Vi har gjort en omfattande ombyggnad av KM5 i Frövi med två veckors stopptid där vi skapat en plattform för utökad kapacitet om 30 kton per år till 450 kton per år och förbättrad produktkvalitet. Vid uppstarten i juni drabbades vi av ett flertal oförutsägbara störningar och komplikationer. Det är dock inte ovanligt att detta händer i samband med ett så stort ingrepp. Produktionen har stabiliserats och går för närvarande enligt förväntan även om vissa mindre planerade justeringar och intrimningar återstår", säger Per Lindberg, vd.

"Även om vårt kvartalsresultat speciellt under senare delen av juni har belastats med ett antal händelser och kostnader av engångskaraktär så är det underliggande operationella resultatet i koncernen fortsatt stabilt".

”Vi ser en varierande marknadssituation under andra kvartalet. I korthet; efterfrågan i Europa inom vissa segment trampar fortfarande vatten, vilket i kombination med överkapacitet sätter press på vissa Europeiska segment. Vi kommer därför, på medel- och lång sikt, aktivt sträva efter att öka vår försäljning utanför Europa”.

”Vår syn på de framtida möjligheterna har inte ändrats utan vi ser mycket positivt på framtiden för BillerudKorsnäs”, säger Per Lindberg.

Det periodiska underhållsstoppet i Frövi med efterföljande komplikationer har haft en negativ påverkan med totalt ca MSEK 115 på rörelseresultatet för andra kvartalet jämfört med det första kvartalet.

“Vi fortsätter att fokusera på integrationsarbetet och skapandet av det nya BillerudKorsnäs. Jag är därför först och främst väldigt glad över att se att vi har realiserat synergier motsvarande en årstakt om cirka MSEK 260 vilket tar oss nästan halvvägs till vårt mål om MSEK 530. Det betyder att integrationen går bra”.

Avyttringen av pappersmaskin PM2 vid produktionsenheten i Gävle till SwedPaper AB har godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter och affären har nu slutförts.
Affären är ett led i uppfyllandet av de krav som EU-kommissionen ställde vid godkännandet av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs och innebär att PM2 vid Gävle-enheten avyttras till SwedPaper. Övrig verksamhet vid produktionsenheten i Gävle berörs inte av affären utan kvarstår oförändrad i BillerudKorsnäs ägo.

BillerudKorsnäs kommer efter avyttringen bland annat att leverera insatsvaror såsom massa, ånga och vatten till SwedPaper. BillerudKorsnäs kommer att till SwedPaper sälja en årlig massavolym om maximalt 66 000 ton.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2013-08-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK